راهنمای جامع بیان ساعت و زمان به زبان آلمانی

آلمانی ها خیلی وقت شناس هستند و توجه به زمان بخش مهمی از آداب معاشرت در جامعه این کشور است. از اینرو ما در این مطلب شبکه مترجمین راستین قصد داریم تا به تمام جوانب گفتن زمان در زبان آلمانی بپردازیم؛ مواردی چون نحوه پرسیدن زمان و گفتن ساعت، و همچنین واژگان جدید در مورد مفهوم وقت به زبان آلمانی.

 

نحوه پرسیدن زمان در زبان آلمانی

روش‌‌های مختلفی برای پرسیدن زمان در زبان آلمانی وجود دارد؛ اما قبل از بیان آنها بهتر است به چند نکته در این زمینه توجه کنید. وقتی در ملاء عام به یک غریبه برمی‌خورید؛ سعی کنید از پشت به او نزدیک نشوید و برای جلب توجهش به او دست نزنید. تمام این کارها در فرهنگ آلمانی بی‌ادبی محسوب می‌شوند.

همیشه به آرامی به فرد نزدیک شوید و درخواست خود را با Entschuldigen Sie (ببخشید) آغاز کنید. Sie در زبان آلمانی فرم رسمی ضمیر "شما" است و برای برقراری رابطه رسمی با یک غریبه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مقابل Du قرار دارد که برای اشاره به اعضای خانواده و دوستان به کار می‌رود.

حال که با چند نکته اولیه آشنا شدید؛ می‌توانید روش های پرسیدن زمان در زبان آلمانی که در زیر آمده است را تمرین کنید و آنها را در مکان مناسب به کار بگیرید.

Wieviel Uhr ist es?

ساعت چند است؟

Wie spät ist es?

چقدر دیر شده است؟ ساعت چند است؟

Haben Sie die Uhrzeit?

آیا شما (رسمی) وقت دارید؟

Wissen Sie wieviel Uhr es ist?

آیا شما (رسمی) می‌دانید ساعت چند است؟

Wissen Sie wie spät es ist?

آیا شما می‌دانید (رسمی) ساعت چند است؟

 

نحوه بیان ساعت در زبان آلمانی

گفتن زمان در زبان آلمانی بسیار شبیه به انگلیسی است. مثال‌های زیر یک نمای کلی از فرم پایه گفتن زمان را نشان می‌دهند. توجه داشته باشید که Uhr در آلمانی به معنی ساعت است.

Es ist ein Uhr.

ساعت یک است.

Es ist zwei Uhr.

ساعت دو است.

Es ist drei Uhr.

ساعت سه است.

Es ist vier Uhr.

ساعت چهار است.

Es ist fünf Uhr.

ساعت پنج است.

Es ist sechs Uhr.

ساعت شش است.

Es ist sieben Uhr.

ساعت هفت است.

Es ist acht Uhr.

ساعت هشت است.

Es ist neun Uhr.

ساعت نه است.

Es ist zehn Uhr.

ساعت ده است.

Es ist elf Uhr.

ساعت یازده است.

Es ist zwölf Uhr.

ساعت دوازده است.

 

نحوه اشاره به قبل از ظهر و بعد از ظهر در هنگام گفتن ساعت

شیوه گفتن قبل از ظهر و بعد از ظهر در زبان آلمانی چیزی است که هر زبان آموزی باید بداند. اگر با اصطلاح زمان نظامی (Military time) یا زمان بین المللی (International time) آشنا هستید؛ جالب است بدانید که این روش گفتن زمان در آلمانی نیز کاربرد زیادی دارد.

اعداد از 1 تا 12 به قبل از ظهر (AM) و از 13 تا 24 به بعد از ظهر (PM) اشاره دارند. این روش گفتن زمان هیچ ربطی به اعتقادات مذهبی آلمانی‌ها ندارد. در آلمانی اعداد از 1 تا 12 معمولاً در تمام طول روز مورد استفاده قرار می‌گیرند. از اینرو وقتی دوستتان به شما می‌گوید Ich treffe dich um 3 Uhr (ساعت 3 می‌بینمت) باید از روی زمینه حرف او حدس بزنید که منظورش ساعت 3 صبح نیست؛ زیرا وی شما را به صرف قهوه دعوت کرده است.

با این حال باید مراقب باشید؛ زیرا معمولاً موقعیت‌های خاص به زبان نظامی گفته می‌شوند. به عنوان مثال در حالتی که قرار است سوار قطار یا اتوبوس شوید، و یا یک جلسه یا قرار رسمی دارید؛ به احتمال زیاد وقت در فرم زمان نظامی به شما گفته می‌شود. نحوه اشاره به زمان بعد از ظهر در زبان آلمانی در زیر نشان داده شده است.

Es ist dreizehn Uhr.

ساعت یک بعد از ظهر است / ساعت سیزده است.

Es ist sechzehn Uhr.

ساعت چهار بعد از ظهر است / ساعت شانزده است.

Es ist neunzehn Uhr.

ساعت هفت بعد از ظهر است / ساعت نوزده است.

Es ist zweiundzwanzig Uhr.

ساعت ده بعد از ظهر است / ساعت بیست و دو است.

Es ist vierundzwanzig Uhr.

ساعت دوازده بعد از ظهر است / ساعت بیست و چهار است.

 

نحوه اشاره به نیمه ساعت یا 30 دقیقه

در زبان آلمانی دو راه برای نشان دادن علامت 30 دقیقه وجود دارد. در روش اول ساعت + سی می‌گردد و در روش دوم از عبارت از نیمه گذشته استفاده می‌شود.

 

ساعت + سی

بیایید در ابتدا به چند مثال ساده زیر نگاهی بیاندازیم. فقط توجه داشته باشید که در آلمانی به سی، Dreißig گفته می‌شود. همچنین اگر چه Uhr بعد از ساعت و دقیقه نوشته می‌شود؛ اما وقتی زمان را به صورت شفاهی بیان می‌کنید باید آن را بین ساعت و دقیقه قرار دهید.

فارسی

نحوه نوشتن زمان ها در زبان آلمانی

نحوه گفتن زمان ها در زبان آلمانی

ساعت 2:30 است.

Es ist 14.30 Uhr.

Es ist vierzehn Uhr dreißig.

ساعت 10:30 است.

Es ist 10.30 Uhr.

Es ist zehn Uhr dreißig.

ساعت 7:30 است.  

Es ist 19.30 Uhr.

Es ist neunzehn Uhr dreißig.

 

از نیمه گذشته

اگر می‌خواهید در زبان آلمانی از عبارت از نیمه گذشته استفاده کنید؛ فقط باید آن را با زمان استاندارد یا زمان 12 ساعته به کار ببرید. این عبارت در زمان نظامی قابل استفاده نیست.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که با وجود اینکه شما در زبان انگلیسی یا فارسی می‌توانید از عبارت از نیمه گذشته برای اشاره به ساعت 2:30 استفاده کنید؛ اما در زبان آلمانی این چنین نیست. در این صورت شما باید بگویید es ist halb drei که به معنی "نیم تا 3" است. بنابراین وقتی در زبان آلمانی از عبارت از نیمه گذشته استفاده می‌کنید؛ در حقیقت به ساعت بعدی اشاره خواهید کرد.

حال بیایید به چند مثال در این زمینه نگاهی بیاندازیم. در اینجا ما از اصطلاح نیم ساعت تا به جای از نیمه گذشته استفاده می‌کنیم.

زمان

آلمانی

معنی

10:30

Es ist halb 11.

نیم ساعت تا 11 مانده است.

5:30

Es ist halb 6.

نیم ساعت تا 6 مانده است.

7:30

Es ist halb 8.

نیم ساعت تا 8 مانده است.

وقتی زمان را با استفاده از عبارت از نیمه گذشته اعلام می‌کنید؛ فقط باید از اعداد 1 تا 12 استفاده کنید. اما در صورتیکه زمان نظامی (13 تا 24) را به کار می‌برید؛ حتماً باید از قانون ساعت + سی استفاده نمایید.

 

نحوه اشاره به دقایق

نشان دادن ساعت و دقیقه در زبان آلمانی شبیه بیان از نیمه گذشته یا 30 است. وقتی برای اشاره به ساعت‌های 13 تا 24 از زمان نظامی استفاده می‌کنید؛ باید دقیقه را مثل 30 نشان دهید. نمونه‌های زیر به خوبی نحوه بیان زمان به زبان آلمانی را نشان می‌دهند.

زمان

آلمانی

معنی

14:10

Es ist vierzehn Uhr zehn.

ساعت چهارده و ده دقیقه است.

14:15

Es ist vierzehn Uhr fünfzehn.

ساعت چهارده و پانزده دقیقه است.

14:20

Es ist vierzehn Uhr zwanzig.

ساعت چهارده و بیست دقیقه است.

14:40

Es ist vierzehn Uhr vierzig.

ساعت چهارده و چهل دقیقه است.

14:45

Es ist vierzehn Uhr fünfundvierzig.

ساعت چهارده و چهل و پنج دقیقه است.

14:50

Es ist vierzehn Uhr fünfzig.

ساعت چهارده و پنجاه دقیقه است.

همانطور که می‌توانید از عبارت از نیمه گذشته در هنگام گفتن ساعت‌های 1 تا 12 استفاده کنید؛ به همان صورت قادرید از کلماتی مانند viertel (ربع)، halb (نیمه)، nach (بعد) و vor (قبل) نیز بهره ببرید. مثال‌های زیر این موضوع را بیشتر روشن می‌کنند.

زمان

آلمانی

معنی

10:10

Es ist zehn nach zehn.

ده دقیقه از ده گذشته است.

10:15

Es ist viertel nach zehn.

یک ربع از ده گذشته است.

10:20

Es ist zwanzig nach zehn.

بیست دقیقه از ده گذشته است.

10:40

Es ist zwanzig vor elf.

بیست دقیقه تا یازده مانده است.

10:45

Es ist viertel vor elf.

یک ربع تا یازده مانده است.

10:50

Es ist zehn vor elf.

ده دقیقه تا یازده مانده است.

 

عبارت و واژگانی زمانی مهم در زبان آلمانی

آلمانی زبان وسیعی است و در این شیوه کلامی منحصر به فرد از کلمات خاصی برای بیان مفاهیمی چون übermorgen (پس فردا) و vorgestern (پریروز) استفاده می‌شود. کاربرد کلمات زیر در هنگام توصیف زمان در زبان آلمانی بسیار رایج است.

 • morgen (فردا)
 • morgen früh (فردا صبح)
 • früh (اوایل)
 • spät (دیر)
 • gestern (دیروز)
 • gestern Nacht (دیشب)
 • letzte Woche (هفته گذشته)
 • nächste Woche (هفته آینده)
 • jede Woche (هر هفته)
 • jede zweite Woche (یک هفته در میان)
 • jede zweite Woche (در طول روز)

 

کلام پایانی

اگر کلماتی که در این مطلب یاد گرفته‌اید شما را گیج کرده‌اند، دست نگهدارید؛ یک روز استراحت کنید و دوباره آنها را مرور نمایید. مطمئن باشید هیچکس زبان آلمانی را یک روزه یاد نگرفته است. نحوه پرسیدن و گفتن زمان در زبان آلمانی را تمرین کنید و سعی کنید با مفاهیم مختلف زمانی در این سیستم ارتباطی آشنا شوید. وقتی شروع کردید از بررسی مجدد و تائید یک زمان خاص نترسید؛ شما که نمی‌خواهید در هنگام ملاقات با کسی یک ساعت تاخیر داشته باشید.