کلمات طولانی زبان انگلیسی

  • 24 بهمن 1399
  • آموزش زبان

با شناخت اجزای اصلی کلمات طولانی زبان انگلیسی نه تنها می‌توانید آنها را به خاطر بسپارید؛ بلکه قادر خواهید بود تا هزاران کلمه انگلیسی دیگر را نیز به راحتی یاد بگیرید. تلاش برای درک اینگونه کلمات (و یا حتی تلفظ و هجی کردن ...