ترجمه کاتالوگ

  • 08 دی 1399
  • ترجمه کتاب

امروز حیطه کاری اکثر شرکت‌های تولید کننده به خارج از مرزهای کشورشان گسترش پیدا کرده و آنها سعی می‌کنند تا در کشورهای مختلف به تأمین نیازمندی‌های جامعه هدف اقدام کنند. از دیدگاه آنها ترجمه کتابچه راهنمای مصرف کننده (user manuals) و سایر مطالب ...