ترجمه متون مدیریت کارآفرینی

  • 11 دی 1399
  • ترجمه تخصصی

مدتی پیش یکی از دانشجویان رشته مدیریت کارآفرینی با ما تماس گرفت و می‌خواست ترجمه مقاله خودش را به مترجمین مؤسسه راستین واگذار کند. بعد از قیمت‌گذاری و شرح انواع کیفیت ترجمه، متوجه شدیم که ایشان اساسا با معنا و مفهوم "ترجمه تخصصی" ...