ترجمه متون شیمی

  • 08 اردیبهشت 1399
  • ترجمه تخصصی

صنعت شیمی مانند بسیاری دیگر از صنایع دارای واژگان مخصوص به خود است که درک این اصطلاحات فنی برای همگان ساده نیست. تنها مترجمی که در بستر این صنعت آموزش دیده و تجربه کسب کرده ...

  • 08 تیر 1399
  • خدمات ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی به واسطه نقش مهمی که ایفا می‌کند، امروزه به یکی از ابزارهای حیاتی رشته‌های فنی و مهندسی تبدیل شده است. نقش این نوع از برگردان در اینگونه رشته‌ها تنها به ترجمه مقاله ISI و موضوعات ...

  • 29 بهمن 1399
  • ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی مقاله شیمی چیزی فراتر از برگردان کلمه به کلمه مطالب است و کاری حرفه‌ای در صنعت خدمات زبانی به حساب می‌آید. در این پروسه به قدری استادانه و حرفه‌ای کار انتقال مفهوم صورت می‌گیرد که به سختی ...