ترجمه فوری متون مهندسی

  • 06 مرداد 1398

ترجمه تخصصی متون مهندسی تنها یک واژه یا عبارت نیست، بلکه دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ی وسیعی از صدها رشته‌ تخصصی ترجمه است که هر رشته خود شامل دایره‌ی وسیعی از هزاران اصطلاح، کلمه و مفهوم می‌باشد. میزان حساسیت در این رشته به حدی است که ...