ترجمه فارسی به انگلیسی چکیده‌ مقاله

  • 15 مرداد 1398

ترجمه چکیده پایان‌نامه از الزامات پایان‌نامه‌نویسی محسوب می‌شود که شکل صحیح ترجمه‌ آن بسیار مورد توجه داوران قرار می‌گیرد. ترجمه فارسی به انگلیسی چکیده پایان‌نامه باید به‌صورت تخصصی انجام گیرد و کلیه‌ کلمات تخصصی آن براساس معیارهای نگارشی و با تسلط بر فرهنگ ...