ترجمه تخصصی محیط زیست

  • 20 تیر 1399
  • اخبار حوزه ترجمه

وقتی صحبت از مبارزه با تغییرات آب و هوایی پیش می‌آید، بیشتر مباحث پیرامون سیاست‌های زیست محیطی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، کاشت درختان، پایداری و موارد دیگر متمرکز می‌گردد. اما عموما یک حوزه، یعنی ارتباط زبان و تغییرات اقلیمی، و نقش ترجمه در این ...