ترجمه‌ تخصصی کتاب

  • 06 مرداد 1398

ترجمه کتب مختلف را بدون شک می‌توان قدیمی‌ترین رشته در خدمات ترجمه عنوان کرد که قدمتی به درازای قدمت نوشتن و کتابت در تاریخ بشریت در سراسر جهان دارد. همواره در طول تاریخ کتاب‌های که دارای اهمیت و ارزش ویژه‌ای برای مردمان آن ...

  • 17 آذر 1399
  • ترجمه کتاب

ترجمه کتاب چالش‌بر‌انگیز است، اما برای کسانیکه هدف برای خودشان تعیین کرده‌اند این فرآیند می‌تواند لذت بخش باشد. حال این لذت به واسطه درج نام بر روی جلد کتاب، تقویت رزومه علمی و یا کسب درآمد از فروش ...