انگلیسی اینترنت

  • 23 دی 1399
  • آموزش زبان

امروزه میزان استفاده از سایت‌های انگلیسی زبان در میان کاربران ایرانی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. با این حال درک بعضی از جملات برای آنها مشکل است. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که طریقه صحبت کردن در اینترنت نسبت به حرف زدن ...