ابزار CAT

 • 15 شهریور 1398
 • ترجمه ماشینی

ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی به دو گونه از ترجمه اشاره دارند که به ترتیب توسط ماشین و انسان انجام می‌گیرند. سال‌هاست که انسان سعی می‌کند تا بفهمد که آیا ترجمه ماشینی می‌تواند جایگزین ترجمه انسانی گردد یا باید ...

 • 26 شهریور 1398
 • ترجمه ماشینی

هر چقدر فناوری ترجمه بیشتر پیشرفت می‌کند، ابهامات و سئوالات بیشتری در مورد آن مطرح می‌گردد. در این بین دو نظریه کلی وجود دارد: 1. توسعه تکنولوژی میزان وابستگی به نیروی انسانی را در دهه‌های آینده ...

 • 13 مرداد 1399
 • مفاهیم ترجمه

امروزه استفاده از ابزارهای CAT بین مترجمین بسیار متداول شده است. اگر قبلا با مترجمین کار کرده باشید یا بخواهید با یکی از مؤسسات ترجمه همکاری کنید، به احتمال زیاد با این مفهوم مواجه خواهید شد. متأسفانه ...

 • 02 آذر 1399
 • ترجمه ماشینی

از دید بسیاری از مترجمین و ویراستاران، خلق ترجمه مقاله باکیفیت در یک زمان کوتاه آن هم به صورت دستی بیشتر شبیه به افسانه به نظر می‌آید. با این حال باید قبول کنیم که امروزه انواع مختلف فناوری‌ها در تمام سطوح به صنعت ...

 • 05 دی 1399
 • ترجمه ماشینی

ترجمه ماشینی بر روی صنعت خدمات زبانی، تأثیر قابل توجهی به وجود آورده است. با این حال بسیاری از مردم از این نوع ترجمه به شکلی نامناسب استفاده می‌کنند و آن را به ناکارآمدی متهم می‌نمایند. ریشه این موضوع به بیش ...

 • 09 بهمن 1399
 • مفاهیم ترجمه

امروزه مترجمین حرفه‌ای به دیدگاه روشنی نسبت به ترجمه ماشینی دست یافته‌اند و حتی برخی از مشتریان آنها نیز به تا حدودی به تفاوت میان ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی واقف گردیده‌اند. بنابراین مترجمین برای اینکه سرعت و ...

 • 04 اسفند 1399
 • ترجمه کتاب

وقتی صحبت از معنی کردن کلمات و انتقال آنها به زبانی دیگر به میان می‌آید، یک اشتباه کوچک ممکن است به یک مشکل بزرگ منتهی شود. برخی از این اشتباهات گاها به جنگ بین کشورها منجر شده‌اند و بعضی دیگر یک شرکت را ...