آشنایی با اعداد اسپانیایی و نحوه شمارش تا 1000

حتی اگر در امور مالی یا حسابداری کار نمی‌کنید؛ آشنایی با اعداد اسپانیایی در بعضی موقعیت‌های رایج برایتان بسیار مفید خواهد بود. در این صورت گفتن شماره تلفن، قیمت اقلام و حتی تاریخ‌‌ها برای شما سخت نخواهد شد.

شاید اعداد در زبان اسپانیایی در ابتدا ترسناک به نظر برسند؛ اما آنها مانند بلوک‌های یک ساختمان هستند و کافی است تنها برخی را یاد بگیرید تا بتوانید به راحتی به زبان اسپانیایی بشمارید. پس با ما در این گفتار شبکه مترجمین راستین همراه باشید تا با هم مروری بر اعداد زبان اسپانیایی داشته باشیم.

 

چرا باید شمارش اعداد به زبان اسپانیایی را یاد بگیریم؟

شمردن تا 10 یکی از اولین کارهایی است که اکثر زبان آموزان اسپانیایی انجام می‌دهند. اما یادگیری نحوه شمارش تا 100 چقدر ضروری است؟ 1000 چطور؟

یادگیری شمارش تا 1000 به زبان اسپانیایی یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید برای بهبود مهارت‌های زبانی خود انجام دهید. مهم نیست که چه کاری انجام می‌دهید؛ زیرا در زندگی روزمره حتماً به شمارش اعداد نیاز پیدا می‌کنید. با یادگیری اعداد به زبان اسپانیایی می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید.

 

در مورد قیمت ها بحث و مذاکره خواهید کرد

فرض کنید در هنگام خرید نمی‌دانید مغازه‌دار اسپانیایی زبان چه رقمی را به شما می‌گوید که این مسئله شرایط خرید را برایتان دردسرساز می‌کند. دانستن اعداد به زبان اسپانیایی و نحوه تلفظ آنها به شما کمک می‌کند قیمت‌ها را بپرسید و بر سر آنها چانه بزنید.

چانه زنی یکی از ویژگی‌های مهم خرید غیررسمی در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین است. در این مناطق رسم بر این است که مغازه‌دارها قیمت بالاتری را بگویند؛ زیرا انتظار دارند که خریداران با چانه زنی آن را کاهش دهند. پس اگر با اعداد آشنا باشید خریدهای مقرون به صرفه‌تری خواهید داشت.

 

به موقع سر قرار حاضر می‌شوید

اگر اعداد را به زبان اسپانیایی ندانید درک درستی از زمان و تاریخ نخواهید داشت. در این صورت چه یک قرار عاشقانه داشته باشید و چه یک جلسه کاری باید مطمئن شوید که زبان مانعی برای حضور به موقع شما نیست.

 

شماره تلفن را خواهید فهمید

شماره تلفن‌ها بخش مهمی از زندگی روزمره ما هستند؛ به خصوص زمانیکه به تازگی به مکان جدیدی نقل مکان کرده‌ایم. به هر حال شما برای هر کاری از اخذ نوبت پزشک و رزرو رستوران گرفته تا برقراری ارتباطات ساده روزمره به شماره تلفن نیاز دارید. پس تصور کنید که قرار است با دوستی جدید ملاقات کنید و به دلیل اینکه شماره او را اشتباه حفظ کرده‌اید؛ قادر به ارتباط بعدی با او نخواهید بود. پس با یادگیری اعداد اسپانیایی اجازه ندهید هرگز این اتفاق برایتان بیفتد.

 

شمارش به اسپانیایی

 

یادگیری اعداد زبان اسپانیایی و تلفظ آنها

خب اکنون که می‌دانید چرا باید اعداد اسپانیایی را یاد بگیرید وقت آن رسیده که شروع کنید. در بخش‌‌های زیر این اعداد به‌ همراه نحوه تلفظ صحیح آنها را به شما یاد خواهیم داد.

 

اعداد اسپانیایی از 1 تا 20

خبرهای خوب و بدی برای شما داریم. خبر خوب این است که در صورت یادگیری شمارش تا 20 به راحتی می‌توانید تا 1000 بشمارید. خبر بد این است که حفظ کردن 20 عدد اول از همه سخت‌تر است. پس وقت خود را صرف یادگیری این بخش کنید که خیلی زود نتیجه آن را می‌بینید.

عدد

نوشتار

تلفظ

1

Uno

oo-no

2

Dos

dohs

3

Tres

trehs

4

Cuatro

koo-ah-troh

5

Cinco

seen-coh

6

Seis

say-s

7

Siete

see-eh-teh

8

Ocho

oh-choh

9

Nueve

noo-eh-veh

10

Diez

dee-ehs

11

Once

on-say

12

Doce

doh-say

13

Trece

trey-say

14

Catorce

ka-tohr-say

15

Quince

keen-say

16

Dieciséis

dee-eh-see-say-s

17

Diecisiete

dee-eh-see-eh-teh

18

Dieciocho

dee-eh-see-oh-choh

19

Diecinueve

dee-eh-see-noo-eh-veh

20

Veinte

bey-n-teh

 

اعداد اسپانیایی از 21 تا 99

در واقع بعد از عدد 15 با یک الگو منظم و منطقی روبه‌رو هستیم. در زبان اسپانیایی عدد دهگان و کلمه "و" را می‌‌گویید، و بعد از آن عدد مورد نظر را در مکان یکان قرار می‌دهید. به عنوان مثال عدد 16 به صورت dieciséis (ده و شش) گفته می‌شود که در آن کلمه "و" حرف i است. وقتی وارد دهگان سی می‌شویم؛ از حرف y برای کلمه "و" استفاده می‌کنیم. مثلاً عدد 33 به صورت treinta y tres (سی و سه) بیان می‌شود. بقیه اعدادی که برای شمارش به آنها نیاز دارید در زیر لیست شده‌اند.

عدد

نوشتار

تلفظ

21

Veintiuno

bey-n-tee-oo-no

22

Veintidós

bey-n-tee-dohs

23

Veintitrés

bey-n-tee-trehs

24

Veinticuatro

bey-n-tee-koo-ah-troh

25

Veinticinco

bey-n-tee-seen-coh

26

Veintiséis

bey-n-tee-say-s

27

Veintisiete

bey-n-tee-see-eh-teh

28

Veintiocho

bey-n-tee-oh-choh

29

Veintinueve

bey-n-tee-noo-eh-veh

30

Treinta

trey-n-tah

31

Treinta y uno

trey-n-tah-ee-oo-no

35

Treinta y cinco

trey-n-tah-ee-seen-coh

39

Treinta y nueve

trey-n-tah-ee-noo-eh-veh

40

Cuarenta

koo-ah-reh-n-tah

41

Cuarenta y uno

koo-ah-reh-n-tah-ee-oo-no

45

Cuarenta y cinco

koo-ah-reh-n-tah-ee-seen-coh

49

Cuarenta y nueve

koo-ah-reh-n-tah-ee-noo-eh-veh

50

Cincuenta

seen-koo-en-tah

51

Cincuenta y uno

seen-koo-en-tah-ee-oo-no

55

Cincuenta y cinco

seen-koo-en-tah-ee-seen-coh

59

Cincuenta y nueve

seen-koo-en-tah-ee-noo-eh-veh

60

Sesenta

seh-sehn-tah-

61

Sesenta y uno

seh-sehn-tah-ee-oo-no

65

Sesenta y cinco

seh-sehn-tah-ee-seen-coh

69

Sesenta y nueve

seh-sehn-tah-ee-noo-eh-veh

70

Setenta

seh-tehn-tah

71

Setenta y uno

seh-tehn-tah-ee-oo-no

75

Setenta y cinco

seh-tehn-tah-ee-seen-coh

79

Setenta y nueve

seh-tehn-tah-ee-noo-eh-veh

80

Ochenta

oh-chen-tah

81

Ochenta y uno

oh-chen-tah-ee-oo-no

85

Ochenta y cinco

oh-chen-tah-ee-seen-coh

89

Ochenta y nueve

oh-chen-tah-ee-noo-eh-veh

90

Noventa

noh-vehn-tah

91

Noventa y uno

noh-vehn-tah-ee-oo-no

95

Noventa y cinco

noh-vehn-tah-ee-seen-coh

98

Noventa y ocho

noh-vehn-tah-ee-oh-choh

99

Noventa y nueve

noh-vehn-tah-ee-noo-eh-veh

 

اعداد اسپانیایی از 100 تا 1000

اگر از قبل با اعداد 1 تا 100 آشنا شده‌اید؛ شمارش تا 1000 برای شما بسیار آسان است. زیرا کافی است فقط صدگان را یاد بگیرید و عددی که از قبل می‌دانید را به آن اضافه کنید. ما در ادامه به شما نشان می‌دهیم که چگونه این کار را انجام دهید؛ در حال حاضر فقط کافی است روی یادگیری صدگان تمرکز کنید.

عدد

نوشتار

تلفظ

100

Cien

see-ehn

200

Doscientos

dohs-see-ehn-tohs

300

Trescientos

trehs-see-ehn-tohs

400

Cuatroscientos

koo-ah-troh-see-ehn-tohs

500

Quinientos

kee-nee-ehn-tohs

600

Seisientos

say-ee-see-ehn-tohs

700

Novecientos

noh-veh-see-ehn-tohs

800

Ochocientos

oh-choh-see-ehn-tohs

900

Novecientos

noh-veh-see-ehn-tohs

1000

Mil

meel

برای گفتن اعداد بین 101 تا 999 فقط باید صدگان را در ابتدا قرار دهید و سپس عدد مورد نظر را در دو رقم آخر بیاورید. به این فکر کنید که انگار دو عدد جداگانه را قرار است همزمان با هم بگویید. به عنوان مثال:

  • 536 = quinientos (500) treinta y seis (36)
  • setecientos (700) doce (12)  = 712
  • ochocientos (800) ocho (8) = 808
  • ciento (100) noventa y uno (91) = 191

توجه داشته باشید که ciento تنها استثناست. از اینرو باید هنگام گفتن عددی بین 101 و 199 به جای cien از ciento استفاده کنید. در صورتیکه به اندازه کافی تمرین کنید؛ لازم نیست به اجزای اعداد فکر کنید و به راحتی می‌توانید عدد را بگویید. در حال حاضر فقط کافی است با خیال راحت به فرمول ما برای گفتن اعداد اسپانیایی تا 1000 پایبند باشید.

 

سوالات متداول در زمینه یادگیری اعداد اسپانیایی

با تمرین اعداد خیلی زود می‌توانید به آنها مسلط شوید. کافی است 20 عدد اول را به خاطر بسپارید تا به راحتی تا 1000 را بشمارید. با این حال برخی نکات کلیدی دیگر وجود دارند که آشنایی با آنها می‌تواند شرایط یادگیری را برایتان آسان‌تر نماید. ما این نکات را در قالب سوالات زیر بیان خواهیم کرد.

 

کدام اعداد اسپانیایی لهجه دارند؟

فقط چهار عدد dieciséis ،veintidós ،veintitrés و veintiséis دارای علائم لهجه هستند. دلیل آن این است که هر چهار عدد به حرف s ختم می‌شوند و در آخر دارای هجای تاکیدی هستند. براساس قواعد دستور زبان اسپانیایی، کلماتی که دارای علامت لهجه هستند و به s ،n یا یک مصوت ختم می‌شوند؛ نیاز به علامت لهجه در هجای تاکیدی دارند.

بقیه اعداد نیازی به علامت لهجه ندارند؛ زیرا بعد از 30 به دو کلمه جدا تقسیم می‌شوند. مثلاً veintiséis به علامت لهجه نیاز دارد زیرا یک کلمه است؛ در حالیکه treinta y seis به این دلیل که 2 یا 3 کلمه است به علامت لهجه نیاز ندارد.

 

اعداد اسپانیایی مذکر هستند یا مؤنث؟

اعداد اسپانیایی همیشه مذکر هستند؛ بنابراین در صورت لزوم باید با حرف تعریف el همراه شوند. این کار فقط در هنگام ارجاع مستقیم به یک عدد مورد نیاز است و در هنگام شمارش اسامی نیازی نیست. به عنوان مثال:

El 21 me parece difícil de escribir.

به نظر من نوشتن (عدد) 21 سخت است.

No estoy seguro si el 16 lleva acento.

مطمئن نیستم (عدد) 16 لهجه داشته باشد یا خیر.

 

آیا اعداد اسپانیایی با حروف بزرگ نوشته می شوند؟

اعداد اسپانیایی هرگز با حروف بزرگ نوشته نمی‌شوند؛ مگر اینکه اولین کلمه از یک جمله باشند. قوانین این سیستم کلامی با حروف بزرگ مشکلی ندارند و فقط در نام یا اولین کلمه یک جمله مورد نیاز هستند.

 

اعداد اسپانیایی

 

اعداد ترتیبی اسپانیایی کدام‌ها هستند؟

اعداد ترتیبی در اسپانیایی عبارتند از:

Primero: اولین

Sexto: ششمین

Segundo: دومین

Séptimo: هفتمین

Tercero: سومین

Octavo: هشتمین

Cuarto: چهارمین

Noveno: نهمین

Quinto: پنجمین

Décimo: دهمین

به خاطر داشته باشید که این اعداد باید با جنسیت اسمی که به آن اشاره می‌کنند همخوانی داشته باشند. پس اگر از یک عدد ترتیبی به عنوان صفت برای یک اسم مونث استفاده می‌کنید؛ باید در آخر o- را با a- تغییر دهید. مثلاً در جمله Es su segunda hamburguesa، چون hamburguesa مونث است؛ پس Segundo را به segunda تغییر داده‌ایم. ولی در جمله Es su cuarto taco از آنجاییکه taco مذکر است؛ پس o- را در انتهای cuarto نگه داشته‌ایم.

در ضمن توجه داشته باشید که در primero و tercero هنگام ارجاع به یک اسم مفرد، باید o- را به صورت کامل حذف کنید. به عنوان مثال:

Es el primer estudiante en ganar la beca.

او اولین دانش آموزی است که برنده بورس تحصیلی شد.

Es su tercer intento en el concurso.

این سومین تلاش او در این مسابقه است.

 

کلام پایانی؛ اعداد را به صورت نامرتب یاد بگیرید

وقتی به این نتیجه رسیدید که درک کاملی از اعداد 1 تا 1000 دارید؛ باید سعی کنید آنها را به صورت بی‌نظم یاد بگیرید. اگر از آهنگ برای یادگیری آنها استفاده کنید خیلی راحت‌تر می‌توانید با زمزمه کردن اینگونه ارقام را به خاطر بیاورید. هر چند این روش برای مبتدیان عالی است؛ اما بالاخره شما باید از این مرحله عبور کنید و اعداد را به تنهایی به خاطر بیاورید. یادگیری اعداد به صورت نامرتب اولین قدم برای تسلط کامل بر اعداد به زبان اسپانیایی است.

 

در ادامه حتما بخوانيد: روزهای هفته به زبان اسپانیایی