پاسخ دینامیکی یک تونل سگمنت‌شده در خاک اشباع با استفاده از روش 2.5-D FE-BE

ترجمه شده
پاسخ دینامیکی یک تونل سگمنت‌شده در خاک اشباع با استفاده از روش 2.5-D FE-BE
عنوان فارسی:

پاسخ دینامیکی یک تونل سگمنت‌شده در خاک اشباع با استفاده از روش 2.5-D FE-BE

عنوان انگلیسی:

Dynamic response of a segmented tunnel in saturated soil using a 2.5-D FE-BE methodology

سال انتشار: 2019 نوع ارائه مقاله: ژورنال
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 31 (با احتساب مراجع)
رشته مرتبط با مقاله: مهندسی عمران گرایش‌های مرتبط با مقاله: حمل و نقل
نشریه: الزویر مجله: دینامیک خاک و مهندسی زلزله
فرمت مقاله انگلیسی: PDF حجم فایل: 1.79 مگابایت
کلمات کلیدی فارسی:
پاسخ دینامیکی، تونل سگمنت‌شده، خاک اشباع، متصل کردن المان محدود- المان مرزی، مدل‌سازی 2.5-D.
کلمات کلیدی انگلیسی:
2.5-D modelling ،Finite element-boundary element coupling ،Saturated soil ،Segmented tunnel ،Dynamic response
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به‌‌صورت کامل ترجمه شده است.
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به‌‌صورت کامل ترجمه شده است.
وضعیت فرمول‌ها و محاسبات در فایل ترجمه: به‌‌صورت عکس درج شده است.

قیمت: 30000 تومان

نمونه متن انگلیسی مقاله

The majority of existing subway tunnel lines are constructed by the shield method, which is assembled by several
segmental linings connected by joints. However, the previous studies on the prediction of vibrations from underground railways mostly considered the tunnel as a closed homogeneous ring. This paper proposed a two-anda-half-dimensional (2.5-D) finite element-boundary element (FE-BE) methodology to investigate the dynamic
response of a segmented tunnel in the saturated soil. The segmental linings and connecting joints are simulated
as 3-D isotropic elastic solids and a set of springs by the 2.5-D FE method, respectively. The surrounding soil is
modelled by the 2.5-D BE method for a saturated porous medium. The 2.5-D FE method and the 2.5-D BE method
are then coupled via the boundary conditions on the tunnel–soil interface. Numerical results show that a
homogeneous tunnel model underestimates the dynamic stress and pore-water pressure in the foundation soil.
The influence of the tunnel joint on the vibration level of the ground surface highly depends on the load frequency.

ترجمه نمونه متن انگلیسی مقاله

اکثر خطوط تونل متروی موجود با استفاده از روش سپری ساخته شده‌اند، در این روش چندین پوشش سگمنتال متصل‌شده به‌وسیله‌ی مفصل‌ها گردآوری می‌شود. همچنین مطالعات پیشین به پیش‌بینی ارتعاشات راه‌آهن‌های زیرزمینی پرداخته‌اند و عمدتا تونل را به‌عنوان یک حلقه‌ی همگن محصور در نظر گرفته‌اند. این پژوهش جهت بررسی پاسخ دینامیکی یک تونل سگمنت‌شده در خاک اشباع، روش المان محدود- المان مرزی (FE-BE) دو و نیم بعدی (2.5-D) را ارائه داده است. پوشش‌های سگمنتال و اتصال مفصل‌ها به‌ترتیب به‌عنوان خاک‌های الاستیک ایزوتروپیک 3-D و مجموعه‌ی از فنرها با استفاده از روش 2.5-D FE شبیه‌سازی شده‌اند. خاک محیط برای یک محیط متخلخل اشباع‌شده با استفاده از روش 2.5-D BE مدل‌سازی می‌شود. سپس برحسب شرایط مرزی سطح‌مشترک تونل- خاک، روش 2.5-D FE و روش 2.5-D BE با هم جفت می‌شوند. نتایج عددی نشان می‌دهد که مدل همگن تونل، تنش دینامیکی و فشار آب حفره‌ای را در خاک پی به‌صورت ناچیز پیش‌بینی کرده است. تأثیر مفصل تونل بر روی سطح ارتعاش سطح زمین به‌شدت به فرکانس بار وابسته می‌باشد.