بررسی تجربی و تحلیل المان محدود بر روی رفتار لرزه‌ای ستون‌های چارچوب کامپوزیتی بتن فولادی آسیب‌دیده‌ی لرزه‌ای تقویت‌شده توسط CFRP

ترجمه شده
بررسی تجربی و تحلیل المان محدود بر روی رفتار لرزه‌ای ستون‌های چارچوب کامپوزیتی بتن فولادی آسیب‌دیده‌ی لرزه‌ای تقویت‌شده توسط CFRP
عنوان فارسی:

بررسی تجربی و تحلیل المان محدود بر روی رفتار لرزه‌ای ستون‌های چارچوب کامپوزیتی بتن فولادی آسیب‌دیده‌ی لرزه‌ای تقویت‌شده توسط CFRP

عنوان انگلیسی:

Experimental research and finite element analysis on seismic behavior of CFRP-strengthened seismic-damaged composite steel-concrete frame columns

سال انتشار: 2018 نوع ارائه مقاله: ژورنال
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 32 (با احتساب مراجع)
رشته مرتبط با مقاله: مهندسی عمران گرایش‌های مرتبط با مقاله: سازه
نشریه: الزویر مجله: سازه‌های مهندسی (Engineering Structures)
فرمت مقاله انگلیسی: PDF حجم فایل: 1.40 مگابایت
کلمات کلیدی فارسی:
محکم کردن پلیمر تقویت‌شده با فیبر کربنی، ستون‌های چارچوب کامپوزیتی بتن فولادی، آسیب لرزه‌ای، تحلیل المان محدود، رفتار لرزه‌ای
کلمات کلیدی انگلیسی:
Carbon fiber reinforced polymer strengthening, Composite steel–concrete frame columns, Seismic damage, Finite element analysis, Seismic behavior
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: به‌صورت کامل ترجمه شده است.
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: به‌صورت کامل ترجمه شده است.
وضعیت فرمول‌ها و محاسبات در فایل ترجمه: به‌صورت عکس قرار گرفته است.

قیمت: 40000 تومان

نمونه متن انگلیسی مقاله

Four composite steel–concrete frame columns were constructed to investigate the seismic performance of seismic-damaged composite steel–concrete frame columns strengthened with carbon fiber reinforced polymer. The test consisted of pre-damage loading, rehabilitation with carbon fiber reinforced polymer and destruction tests under lateral cyclic loading. The effectiveness of strengthening seismic-damaged columns with carbon fiber reinforced polymer and the strengthening effect on different degrees of seismic damage were studied. Also, based on the test data, various parameters were obtained, including the hysteretic loops, skeleton curves, axial compression ratio, number of pasted layers of carbon fiber reinforced polymer, ductility, dissipative ability, ultimate strength, stiffness degradation, etc. The results revealed that the failure mode of all the columns was bending failure. The study indicates that the rehabilitated columns can reach or even exceed the level of their original seismic performance before seismic damage up to a certain extent of damage level. Composite steel–concrete frame columns strengthened with carbon fiber reinforced polymer sheets were simulated using the finite element analysis software ABAQUS. The comparison of the results of the conducted analytical study with the experimental results revealed that they are basically consistent with each other.

ترجمه نمونه متن انگلیسی مقاله

برای بررسی عملکرد لرزه‌ای ستون‌های چارچوب کامپوزیتی بتن فولادی آسیب‌دیده‌ی لرزه‌ای که با پلیمر تقویت‌شده‌ی فیبر کربنی محکم شده‌اند، چهار ستون چارچوب کامپوزیتی بتن فولادی ایجاد گردیده است. آزمایش شامل بارگذاری پیش از آسیب، بازسازی با پلیمر تقویت‌شده‌ی فیبر کربنی و تخریب آزمایش‌ها تحت بارگذاری جانبی دوره‌ای بوده است. اثربخشی تقویت ستون‌های آسیب‌دیده‌ی لرزه‌ای با پلیمر تقویت‌شده‌ی فیبر کربنی و تأثیر تقویت بر روی درجه‌های مختلف آسیب لرزه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین براساس داده‌های آزمایش، پارامترهای گوناگونی از جمله حلقه‌های هیسترتیک، منحنی‌های اسکلت سازه، نرخ فشار محوری، تعداد لایه‌های چسبیده‌شده به پلیمر تقویت‌شده‌ی فیبر کربنی، شکل‌پذیری، توانایی اتلاف، مقاومت نهایی، فرسایش سختی و غیره به‌دست آمده است. نتایج نشان می‌دهد که حالت شکست همه‌ی ستون‌ها سبب شکست خمش شده است. مطالعه مشخص کرده است که ستون‌های بازسازی‌شده می‌توانند به سطح عملکرد لرزه‌ای اصلی خودشان بعد از آسیب لرزه‌ای تا یک محدوده‌ی مشخص از سطح آسیب برسند یا حتی بیشتر به آن نیز دست یابند. ستون‌های چارچوب کامپوزیتی بتن فولادی تقویت‌شده با ورق‌های پلیمر تقویت‌شده با فیبر کربنی با استفاده از تحلیل المان محدود نرم‌افزار آباکوس نیز شبیه‌سازی شده‌اند. مقایسه‌ی نتایج تحلیل انجام‌شده با نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد که آنها به‌طور اساسی در توافق با یکدیگر می‌باشند.