نحوه تسلط بر اسم مفعول (Past Participle) در زبان انگلیسی

اسم مفعول یک شکل فعل رایج در زبان انگلیسی است که تقریباً در همه جا دیده می‌شود. این بدان معناست که اگر می‌خواهید بر این شیوه کلامی مسلط باشید باید آن را مثل آب خوردن یاد بگیرید. از اینرو ما در این گفتار شبکه مترجمین راستین می‌خواهیم درباره چگونگی تشکیل اسم مفعول و زمان استفاده از آن بحث کنیم. در پایان این مطلب شما مانند یک حرفه‌ای از Past Participle استفاده خواهید کرد.

 

اسم مفعول در انگلیسی چیست؟

کلمه Participle از واژه لاتین Participium می‌آید و به معنای چیزی است که به اشتراک گذاشته می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت این فرم از فعل مانند کلمه‌ای است که ویژگی‌های افعال و صفت‌ها را به اشتراک می‌گذارد. پس می‌توان اسم مفعول را هم به عنوان فعل و هم به عنوان صفت به کار برد.

احتمالاً تاکنون با خود فکر کرده‌اید که اسم مفعول همان فعلی است که همیشه در ستون سوم جدول افعال بی قاعده دیده می‌شود. با این حال هر فعل انگلیسی چه با قاعده و چه بی قاعده یک Past Participle دارد. به عنوان مثال:

افعال بی قاعده    
فعل گذشته ساده اسم مفعول
Go Went Gone
Speak Spoke Spoken
Be Was / Were Been

 

افعال با قاعده    
فعل گذشته ساده اسم مفعول
Visit Visited Visited
Decide Decided Decided
Ask Asked Asked
 

نحوه تشکیل اسم مفعول

اکنون که می‌دانید اسم مفعول در انگلیسی چیست و با برخی از نمونه‌های رایج آن آشنا شدید؛ بیایید نگاهی دقیق‌تر به نحوه تشکیل آن بیندازیم. Past Participle معمولاً با افزودن ed- به افعال منظم تشکیل می‌شود.

 • walk – walked (راه رفتن)
 • jump – jumped (پرش)
 • wash – washed (شستشو)

برخی از افعال منظم به e- ختم می‌شوند؛ به همین دلیل فقط باید d- را به انتهای فعل اضافه کنیم.

 • believe – believed (باور)
 • decide – decided (تصمیم)
 • tire – tired (خستگی)

در صورتیکه یک فعل منظم به y- ختم ‌شود و در انتها با یک حرف صامت به پایان برسد؛ y- را به ied- تغییر می‌دهیم.

 • study – studied (مطالعه)
 • carry – carried (حمل)
 • worry – worried (نگرانی)

اگر همان فعل با یک حرف صدادار به پایان برسد؛ فقط ed- را اضافه می‌کنیم.

 • play – played (پخش)
 • enjoy – enjoyed (لذت بردن)
 • stay – stayed (ماندن)

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی اسم مفعول خاص خود را دارند و معمولاً باید سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید؛ چون همانطور که از نامشان پیداست از هیچ قاعده‌ای تبعیت نمی‌کنند.

 

 

شیوه های استفاده از اسم مفعول در زبان انگلیسی

حال که تا حدودی با نحوه تشکیل Past Participle آشنا شدید؛ وقت آن رسیده که نگاهی به نحوه استفاده از آن بیندازیم. همانطور که گفتیم اسم مفعول را می‌توان به عنوان فعل و صفت مورد استفاده قرار داد.

 

اسم مفعول به عنوان فعل

شما می‌توانید از اسم مفعول در زبان انگلیسی برای تشکیل ساختار فعل استفاده کنید. بیایید به هم به جملاتی نگاه کنیم که شامل اسم مفعول هستند تا با نحوه استفاده از آن در جملات آشنا شویم.

I have never visited Rome.

من هرگز به رم سفر نکرده‌ام.

By 2050 the world's population will have increased.

جمعیت جهان تا سال 2050 افزایش خواهد یافت.

When we arrived at the cinema, the film had already started.

وقتی ما به سینما رسیدیم؛ فیلم از قبل شروع شده بود.

He has broken his leg.

او پایش را شکسته است.

Have you ever met a famous person in your life?

آیا تا به حال با یک فرد مشهور در زندگی خود ملاقات کرده‌اید؟

همانطور که می‌بینید می‌توان با ترکیب اسم مفعول با افعال دیگر، چندین عبارت فعلی را به وجود آورد. در کل شما می‌توانید از این شیوه برای ساختن زمان های حال کامل، گذشته کامل و آینده کامل استفاده کنید. مثال‌های زیر استفاده از اسم مفعول را در این حالت نشان می‌دهند.

 • حال کامل

I have walked to work every day this week.

من در این هفته هر روز پیاده سر کار رفته‌ام.

She has finished her homework.

او تکالیفش را تمام کرده است.

I have seen that movie

من قبلاً آن فیلم را دیده‌ام.

 • گذشته کامل

By the time he arrived, I had already left.

تا او آمد، من رفته بودم.

He had broken his leg before he went skiing.

او قبل از رفتن به اسکی پایش شکسته بود.

We had never been to that city before we moved there.

قبل از نقل مکان به آن شهر، هرگز به آنجا نرفته بودم.

 • آینده کامل

By next week, I will have read my book.

تا هفته آینده کتابم را خواهم خواند.

He will have graduated by the time he turns 25 .

او تا 25 سالگی فارغ التحصیل خواهد شد.

By the end of the year, we will have saved enough money for our vacation.

تا پایان سال پول کافی برای تعطیلات مان پس انداز خواهیم کرد.

در ضمن می‌‌توانید از اسم مفعول برای ایجاد ساختارهای دیگر فعلی نیز استفاده کنید؛ مثل وجه مجهول، شرطی نوع سوم و افعال گذشته مدال.

 • وجه مجهول

The bridge was built in 2010 by a famous architect.

پل در سال 2010 توسط یک معمار مشهور ساخته شد.

I have never been asked to give a presentation in front of so many people.

هیچگاه از من خواسته نشده تا در حضور این همه مردم سخنرانی کنم.

I was given the chance to correct my mistakes.

به من این فرصت داده شد تا اشتباهاتم را اصلاح کنم.

 • شرطی نوع سوم

If he had studied harder, he would have passed the exam.

اگر بیشتر درس می‌خواند امتحان را پاس می‌کرد.

She would have been able to come to the show if she hadn't been so busy.

اگر اینقدر گرفتار نبود می‌توانست به برنامه بیاید.

They would have gone to the concert if they had known about it.

اگر آنها از کنسرت خبر داشتند به آنجا می‌رفتند.

 • افعال گذشته مدال

He could have gone to any college he wanted to.

او میتوانست به هر دانشگاهی که دلش میخواست برود.

You should have studied more for the exam.

باید بیشتر برای امتحان مطالعه می‌کردید.

You must have told me about it!

حتماً در این مورد به من گفته‌اید!

احتمالاً تاکنون متوجه شده‌اید که اسم های مفعول در زبان انگلیسی به شکل گیری بسیاری از ساختارهای فعلی کمک می‌کنند. به همین دلیل برای بیان طیف وسیعی از معانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع آنها برای برقراری ارتباط به زبان انگلیسی به شیوه‌ای روان‌تر به شما کمک می‌کنند.

با این وجود اگر تاکنون اسم های مفعول را فقط به عنوان فعل دیده‌اید؛ جالب است بدانید آنها یک شکل فعل هستند که گاهی اوقات ویژگی‌های یک صفت را دارند. پس بیایید نگاهی به جنبه دیگر آنها بیندازیم.

 

اسم مفعول به عنوان صفت

در جملات زیر اسم مفعول به عنوان صفت عمل می‌کند؛ زیرا اطلاعات بیشتری در مورد اسم یا ضمیر ارائه می‌دهد.

The broken vase on the shelf needs to be fixed.

گلدان شکسته روی قفسه نیاز به تعمیر دارد.

We were all very excited to hear the news.

همه ما از شنیدن اخبار بسیار هیجان زده بودیم.

The written exam will be graded later.

آزمون کتبی بعداً نمره بندی می‌شود.

He is very interested in science.

او علاقه زیادی به علم دارد.

The fallen tree blocked the road for hours.

درخت سقوط کرده ساعت‌ها راه را مسدود کرد.

استفاده از صفت های اسم مفعول که احساسات را توصیف می‌کنند نیز بسیار رایج است. به عنوان مثال:

I was exhausted after the run.

من بعد از دویدن خسته شدم.

They were worried about the exam.

آنها نگران امتحان بودند.

She was so confused when she saw him.

وقتی او را دید خیلی گیج شد.

The students looked bored and tired.

دانش آموزان خسته و بی حوصله به نظر می‌رسیدند.

He’s never been so disappointed before.

او قبلاً هرگز اینقدر ناامید نشده بود.

در ضمن دیدن اسم مفعول در صفت های مرکب رایج است. اینها صفاتی هستند که از بیش از یک کلمه تشکیل می‌شوند. به چند نمونه زیر دقت کنید:

I love sun-dried tomatoes.

من عاشق گوجه فرنگی خشک شده هستم.

He’s a highly-skilled chef.

او یک آشپز بسیار ماهر است.

You can use ready-made templates to build your website.

شما می توانید از قالب های آماده برای ساخت وب سایت خود استفاده کنید.

Going to the cinema sounds a bit old-fashioned nowadays.

رفتن به سینما امروزه کمی قدیمی به نظر می‌رسد.

Wind-powered boats don’t pollute as much as traditional boats.

قایق‌های بادی به اندازه قایق‌های سنتی آلودگی ندارند.

 

کلام پایانی

اکنون که جملات مختلفی را با استفاده از اسم مفعول در زبان انگلیسی دیده‌اید؛ ببینید می‌توانید این فرم فعلی مفید را هنگام تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی یا صحبت با کسی متوجه شوید. به عبارت دیگر باید سعی کنید Past Participle را در جملات پیدا کنید. این کار یادگیری و به خاطر سپردن آنها را برای شما آسان‌تر می‌کند. در واقع یادگیری زبان به همین روش اتفاق می‌افتد.