Levee یا Levy: کلماتی با معنی و املای متفاوت

کلمات Levee و Levy به نوعی گیج گننده هستند؛ زیرا هم آوا می‌باشند. این بدان معنی است که آنها تلفظ یکسان، اما معانی متفاوتی دارند. از اینرو لازم است برای اطمینان از درست بودن نوشته‌های خود، با تفاوت‌ها و تمایزهای بین این دو آشنا شوید تا بتوانید در هنگام نوشتن، کلمه صحیح را برگزینید. خوشبختانه تفاوت‌های بارزی بین کلمات Levee و Levy وجود دارد؛ بنابراین کافی است تنها اندکی از وقت خود را در اختیار شبکه مترجمین راستین قرار دهید تا دیگر در هنگام نوشتن مقالات انگلیسی دچار سردرگمی نشوید.

 

معنی Levee

معنی levee

Levee ممکن است یک اسم یا یک فعل متعدی (گذرا) باشد که به یک مفعول بی‌واسطه نیاز دارد. براساس فرهنگ لغت مریام - وبستر (Merriam-Webster) این کلمه در حالت اسم در چند معنی متفاوت به کار می‌رود: "جهت پذیرایی رسمی که به افتخار یک شخص خاص برگزار می‌شود"، "محل ورود رودخانه به خشکی" یا "آب بندی که به منظور محدود کردن آبیاری در زمین‌های غرق آبی ساخته شده (خاکریز)". در زیر چند مثال از کاربردهای مختلف این کلمه را ذکر می‌کنیم:

The steep bank of a river is a good place to build a levee for the safety of boaters.

ساحل شیب‌دار رودخانه، محل مناسبی جهت ساخت خاکریز برای ایمنی قایقرانان است.

Levee is common when a soldier returns from war.

وقتی یک سرباز از جنگ باز می‌گردد؛ پذیرایی رسمی به افتخارش یک امر عادی می‌باشد.

وقتی Levee به عنوان یک فعل متعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به معنی "آماده کردن یک سد خاکی یا سیلبند" است. این فعل معمولاً زمانیکه به رودخانه‌ها یا مرز یک مزرعه غرقابی اشاره می‌شود، به کار می‌رود، و چون یک فعل گذراست؛ لذا به یک مفعول مستقیم نیاز دارد. در زیر چند مثال در این مورد آورده شده است:

We leveed the river to protect our property from the rising water level.

ما برای محافظت از اموال خود در برابر بالا آمدن سطح آب رودخانه، بر روی آن یک خاکریز ساخته‌ایم.

We need to levee a floodwall before the torrential rains hit to stop the flow of water.

ما قبل از بارش باران‌های سیل ‌آسا باید یک سیل بند بسازیم تا بتواند جریان آب را متوقف کند.

 

مترادف های Levee

سایر کلماتی که معنایی مشابه با Levee دارند، عبارتند از:

 • Dam (سد)
 • Dike (آب بند)
 • Embankment (خاکریز)
 • Head (آبریزگاه)
 • Dock (بارانداز)
 • Jetty (اسکله)
 • Pier (لنگرگاه)
 • Slip (لبه اسکله)
 • Mooring (لنگر انداختن)
 • Berth (پهلو گرفتن)

 

ریشه کلمه Levee

Levee از واژه فرانسوی lever گرفته شده که به معنی "عمل برخاستن" است. با این حال فرم فعل این کلمه تا قرن هجدهم به کار گرفته نشده است.

 

 

معنی Levy

معنی levy

کلمه levy هم به صورت فعل و هم به صورت اسم مورد استفاده قرار می‌گیرد. براساس فرهنگ لغت مریام - وبستر این کلمه در حالت اسم به معنی "هزینه‌ای است که معمولاً توسط دولت برای استفاده عمومی جمع آوری می‌شود". در زیر چند نمونه از کاربرد این واژه آورده شده است:

The lawmakers approved a new levy on imports to help raise money for the dock structure.

قانون گذاران جهت کمک به جمع آوری پول برای ساخت بارانداز، مالیات جدیدی را بر واردات وضع کرده‌اند.

Many people protested the levy on cigarettes because it raised the price so high.

بسیاری از مردم به وضع مالیات بر سیگار اعتراض کردند؛ زیرا قیمت سیگار را بسیار بالا می‌برد.

زمانیکه Levy به عنوان یک فعل به کار می‌رود؛ به معنی "انتخاب خدمات الزامی اجباری، مانند خدمت سربازی" است. در ضمن ممکن است به معنی "وضع جریمه یا اجرت" هم باشد. جملات زیر کاربرد این کلمه در این حالات را نشان می‌دهند:

The commissioner levied a fine against the players who were guilty of the fight.

سرپرست تیم، بازیکنانی که مقصر دعوا بودند را جریمه کرد.

The need to levy soldiers is a sad part of our American heritage, but often necessary for the protection of the country.

الزام به سربازگیری بخش غم انگیزی از میراث آمریکایی ماست؛ اما برای حفاظت از کشور ضروری است.

 

کلمات مترادف Levy

برخی از واژگان مترادف Levy در زیر آورده شده‌اند:

 • Assessment (ارزیابی)
 • Duty (وظیفه)
 • Imposition (خراج)
 • Impost (باج)
 • Tax (مالیات)
 • Conscribe (محدود کردن)
 • Conscript (به خدمت نظام فرا خواندن)
 • Draft (فرا خواندن)

 

ریشه کلمه Levy

این کلمه نیز دارای ریشه‌ای فرانسوی است؛ در واقع از کلمه انگلیسی - فرانسوی leve گرفته شده که به معنی بالا بردن است.

 

سخن پایانی در مورد کلمات Levee و Levy

از آنجاییکه این کلمات هم آوا هستند؛ لذا تشخیص آنها دشوار است. برای اینکه این کلمات را به صورت صحیح در جملات خود بنویسید؛ باید معانی مختلف آنها را بدانید. همچنین تجزیه واژگان به منظور بررسی معنی، حروف متشکله و ریشه شناسی آنها، کمک شایانی به شناخت و تمایز آنها از هم می‌کند.

اگر در مورد رودخانه یا سیلاب صحبت می‌کنید؛ باید از levee استفاده کنید. همچنین در صورتیکه قصد دارید در مورد پذیرایی رسمی از کسی حرف بزنید؛ باید از کلمه Levee بهره ببرید. از levy زمانی استفاده می‌شود که بخواهید در مورد مالیات یا خدمت سربازی صحبت کنید. در ضمن اگر در مورد جریمه حرف می‌زنید؛ همچنان باید از همین واژه استفاده نمایید.

 

در ادامه حتما بخوانيد: زمان استفاده از کلمات Pored و Poured