تفاوت Have و Has به زبانی ساده: کاربردها + مثال

چه زمانی باید از Have یا Has استفاده کرد؟ پاسخ ساده این است که باید از has به همراه ضمایر سوم شخص (she ،he و it) و از have به همراه دیگر ضمایر (we ،you ،I و they) استفاده نمود. اگر این قانون را به خاطر داشته باشید؛ کار برایتان خیلی ساده خواهد شد. اما در کنار این باید برخی موارد اضافی را نیز یاد بگیرید تا در هنگام استفاده از دستور زبان، دچار خطا و اشتباه نشوید. پس با شبکه مترجمین راستین همراه باشید تا درباره کاربرد این دو کلمه بیشتر بیاموزید.

 

اصول اولیه: Have و Has چه چیزی هستند؟

Have و Has هر دو فعل هستند. در واقع افعال برای نشان دادن عملی خاص به کار می‌روند، و همراه با اسم‌ها، صفت‌ها، ضمایر و حروف اضافه، بخش اصلی صحبت در زبان انگلیسی را شکل می‌دهند. ما برای اینکه در مورد برخورداری و دارا بودن چیزی بخواهیم در این سیستم ارتباطی حرف بزنیم؛ مجبوریم از فعل to have استفاده نماییم. در اصل to have شکل مصدری فعل است.

اگر این شکل مصدری را در زمان حال صرف کنیم؛ Have و Has به وجود می‌آید. Had نیز شکل صرف شده برای زمان گذشته است. البته در این میان Having نیز وجود دارد که اسم مصدر to have است و در زمان حال ساده استمراری می‌توان آن را به کار برد.

 

یادگیری تفاوت بین Have و Has

در حقیقت تفاوت بین have و has به کسی که حرف می‌زند و موضوعی که در مورد آن صحبت می‌کند؛ باز می‌گردد. با این حال این همه ماجرا نیست و بهتر است در زمان‌های گوناگون به درک این تفاوت پی برد.

 

استفاده از Have در زمان حال ساده

کلمه have به معنی داشتن یا مالک چیزی بودن است. وقتی از این فعل در زمان حال ساده استفاده می‌شود که ضمایر we ،you ،I و they وجود داشته باشند. همچنین برای اسامی جمع و یا در موقع صحبت در مورد چندین نفر یا اشیاء مختلف در یک زمان مشخص بایستی have را به کار برد.

I have a dog.

من یک سگ دارم.

You have three slices of cake on your plate!

شما سه تکه کیک در بشقابتان دارید!

We have a huge TV in our living room that we never watch.

ما یک تلویزیون بزرگ در اتاق نشیمن‌مان داریم که هرگز آن را تماشا نمی کنیم.

You all have extra homework tonight!

همه شما امشب تکلیف اضافی دارید!

My neighbors have a lovely garden.

همسایه‌های من یک باغ دوست داشتنی دارند.

در زمان حال برای پرسیدن سوال، بدون توجه به ضمیر بایستی از have و do استفاده کرد. البته برای سوالی کردن ضمایر سوم شخص، Does به کار می‌رود.

Do you have a coat?

آیا کت داری؟

Do you have the book?

آیا شما کتاب دارید؟

Does he have a ticket?

آیا او بلیط دارد؟

این وضعیت برای جملات منفی نیز صادق است. در این حالت نیز بایستی برای تمامی ضمایر، Have را به کار برد.

I don’t have any money.

من هیچ پولی ندارم.

She doesn’t have time.

او وقت ندارد.

They don’t have a big garden.

آنها باغ بزرگی ندارند.

 

استفاده از Has در زمان حال ساده

در زمان حال ساده برای ضمایر سوم شخص مفرد از has استفاده می‌گردد. در این حالت شما موظف هستید برای she ،he و it، و یا یک اسم مفرد تنها از این فعل بهره ببرید.

He has two sisters.

او دو خواهر دارد.

She has a hat with a flower on it.

او کلاهی دارد که روی آن گل است.

That book has 400 pages.

آن کتاب دارای 400 صفحه است.

 

کاربرد Have و Has به عنوان فعل کمکی

یک روش دیگر استفاده از have و has، به کار بردن آنها به عنوان یک فعل کمکی است. افعال کمکی (Auxiliary verbs) به همراه افعال اصلی برای نشان دادن زمان یا پرسیدن سوال مورد استفاده قرار می‌گیرند. Have و Has در این حالت در زمان حال کامل به کار برده می‌شوند.

You have finished your homework but I haven’t.

تو تکالیفت را تمام کرده‌ای؛ اما من موفق نشده‌ام.

Pete has opened all his Christmas presents already.

پیت تمام هدایای کریسمس خود را از قبل باز کرده است.

We have taken a wrong turn somewhere.

ما در جایی مرتکب اشتباه شده‌ایم.

 

چند استفاده دیگر

کاربرد Have و Has در زبان انگلیسی تنها به زمان‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه میزان استفاده از آنها بسیار گسترده است که در ادامه بیشتر در این خصوص بحث می‌گردد.

 

Have got و مخفف ها

در انگلیسی بریتیش، استفاده از Have got برای صحبت در مورد مالکیت بسیار رایج است. در واقع این همان روشی است که برای ابراز مالکیت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما در اینجا معمولاً عبارت‌های مخفف در جملات به کار می‌رود. have و has به ترتیب در حالت مخفف به صورت ve‘ و s‘ در می‌آیند. Have got چه در حالت اصلی و چه در حالت مخفف، چندان در انگلیسی آمریکن کاربرد ندارد.

I’ve got a new car.

من یک خودرو جدید دارم.

He’s got a huge cat.

او یک گربه بزرگ دارد.

They’ve got lots of money but they’re not very happy.

آنها پول زیادی دارند؛ اما چندان راضی نیستند.

برای تشکیل جملات منفی و سوالی با have got، از روش دیگری استفاده می‌شود. در جملات منفی، not بعد از have و has می‌آید؛ ولی در جملات سوالی have یا has در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می‌گیرند.

I haven’t got enough money.

من پول کافی ندارم.

Have you got your wallet?

آیا کیف پولتان را به همراه دارید؟

Has he got his car back?

آیا او ماشینش را پس گرفته است؟

هنگام استفاده از افعال کمکی نیز می‌توان از مخفف‌ها استفاده کرد.

I’ve just eaten so I’m not hungry.

من تازه غذا خورده‌ام؛ به همین دلیل گرسنه نیستم.

She’s gone to pick up her mum.

او رفته تا مادرش را با خود ببرد.

 

Have to به عنوان فعل وجهی

از Have to می‌توان به عنوان یک فعل شبه وجهی استفاده کرد. به عبارت دیگر باید تمام قوانینی که قبلاً آموخته‌اید را در مورد آن اعمال کنید.

You have to speak louder with Mr. Thompson because he’s a bit deaf.

شما باید بلندتر با آقای تامسون حرف بزنید؛ زیرا کمی گوش‌هایش سنگین است.

Kate has to ask her parents if she can go out tonight.

کیت ناچار است از والدینش بپرسد که آیا امشب می‌تواند بیرون برود یا خیر.

They have to be home at seven pm.

آنها مجبورند ساعت هفت شب در خانه باشند.

 

به همراه Nobody باید از Has استفاده کرد یا Have؟

بسیاری از زبان آموزان در هنگام استفاده از کلماتی مانند Nobody و Somebody دچار مشکل می‌شوند؛ زیرا نمی‌دانند که آیا اینها مفرد هستند یا جمع؟ همه آنها جزء ضمایر مفرد و سوم شخص محسوب می‌شوند؛ بنابراین باید از has استفاده کنید.

Nobody has much money when they’re a student.

هیچکس در هنگام دانشجویی، پول زیادی ندارد.

Everybody has been scared at some point.

همه در مقطعی از زندگی خود دچار ترس شده‌اند.

If anyone has failed their English grammar exam, they will be in trouble.

اگر کسی در امتحان دستور زبان انگلیسی مردود شود؛ دچار مشکل خواهد شد.

در زمان حال ساده و حال کامل، سوالات به ترتیب به صورت زیر بیان می‌گردند:

Does anyone have a pen I can borrow?

آیا کسی یک خودکار دارد تا بتوانم قرض بگیرم؟

Has someone asked Sue if she’s coming?

کسی از سو پرسیده است که آیا او می‌آید؟

 

دیگر در استفاده از Have و Has دچار مشکل نشوید

همانطور که مشاهده کردید؛ قوانین استفاده از Have و Has اندکی پیچیده هستند. بهترین راه برای یادگیری نحوه به کار بردن آنها این است که مثال‌های این گفتار را به دقت بخوانید و سپس سعی کنید براساس آنها جملات بیشتری بسازید تا راحت‌تر بتوانید این قوانین را به خاطر بسپارید.

 

در ادامه حتما بخوانيد: تفاوت بین Your و You’re در چیست؟