راهنمای گرامری استفاده از 8 نوع ضمیر در زبان انگلیسی

رایج ترین نوع ضمایر انگلیسی، یعنی آنهایی که در اولین درس یاد می‌گیرید؛ ضمایر فاعلی هستند: you ،we ،it ،she ،he ،you ،I و they. شما برای اینکه حتی بر این ضمایر ساده مسلط شوید احتمالاً راه درازی را پیموده‌اید. اما مسئله این است که همه چیز در زبان انگلیسی به ضمایر فاعلی ختم نمی‌شود؛ زیرا در این شیوه کلامی از ضمایر مفعولی، ملکی، انعکاسی، نسبی و ... نیز استفاده می‌شود.

شاید در نگاه اول وجود این همه ضمیر مختلف، ترسناک به نظر بیاید. اما نگران نباشید! ما در این مطلب شبکه مترجمین راستین رایج ترین انواع ضمیر زبان انگلیسی را توضیح می‌دهیم و با ذکر مثال‌هایی استفاده از این کلمات ریز و به ظاهر آسان را در عمل نشان خواهیم داد.

 

نقش ضمایر در زبان انگلیسی

اسم‌ها در زبان انگلیسی بسیار رایج هستند و در همه جا حضور دارند. در واقع آنها آنقدر در این سیستم ارتباطی به شکل گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند که برای جایگزینی به دستیار نیاز دارند. ضمایر کلماتی هستند که جایگزین اسم‌ها می‌شوند و به ما کمک کنند از تکرار مکرر یک اسم در جمله‌ها جلوگیری کنیم.

تصور کنید می‌خواهید به دوستتان بگویید که پدرتان آخر هفته برای شما شام درست کرده است. بدون وجود ضمایر باید جمله خود را به این صورت بگویید: پدرم عاشق آشپزی است. پدرم همیشه آخر هفته‌ها برای ما شام درست می‌کند. پدر من آشپز خوبی است! پدرم ماکارونی خوشمزه با سس گوجه درست کرد.

خب در این صورت داستان شما خسته کننده و تکراری به نظر می‌رسد. به همین دلیل ما به ضمایر نیاز داریم. در صورت استفاده از ضمایر داستان شما به این صورت در می‌آید: پدرم عاشق آشپزی است. او همیشه آخر هفته‌ها برای ما شام درست می‌کند. او آشپز بسیار خوبی است! او ماکارونی خوشمزه با سس گوجه درست کرد.

در این صورت جمله شما بهتر شد، اینطور نیست؟

در زبان انگلیسی 8 نوع ضمیر وجود دارند که عبارتند از:

 • ضمایر شخصی
 • ضمایر اشاره
 • ضمایر استفهامی
 • ضمایر نسبی
 • ضمایر نامعین
 • ضمایر متقابل
 • ضمایر انعکاسی
 • ضمایر تاکیدی

نترسید همانطور که گفتیم این ضمایر ساده‌تر از آن چیزی هستند که به نظر می‌آیند. پس با ما همراه باشید تا نگاهی دقیق‌تر به آنها بیندازیم.

 

ضمایر انگلیسی

 

ضمایر شخصی انگلیسی

همانطور که از نام آنها پیداست این ضمایر به شخص (یا حیوان) اشاره دارند که گوینده در مورد آن صحبت می‌کند. سه نوع ضمایر شخصی (Personal Pronouns) در زبان انگلیسی وجود دارند:

 • ضمایر فاعلی (Subject Pronouns)
 • ضمایر مفعولی (Object Pronouns)
 • ضمایر ملکی (Possessive Pronouns)

بیایید هر یک از آنها را توضیح دهیم.

 

ضمایر فاعلی

ضمایر در زبان انگلیسی با ضمایر فاعلی شروع می‌شوند که رایج‌ترین نوع هستند. همانطور که از نامشان پیداست برای جایگزینی یک اسم یا نام یک فعالیت که فاعل جمله را تشکیل می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه چند نمونه از نحوه استفاده از ضمایر فاعلی را در قالب جملات ذکر می‌کنیم.

ضمایر فاعلی

برای اشاره به

جملات نمونه

معنی جمله

I

خود شخص

I ate a delicious pizza this afternoon.

امروز ظهر یک پیتزای خوشمزه خوردم.

You

شخصی که شما او را خطاب قرار می‌دهید

You are smart, so you will get an A on the test tomorrow.

شما باهوش هستید؛ بنابراین فردا در آزمون نمره A را خواهید گرفت.

He

سوم شخص مفرد مذکر

He is Kate’s friend from London.

او دوست کیت از لندن است.

She

سوم شخص مفرد مونث

She likes video games and football, just like her brother.

او مانند برادرش بازی‌های ویدیویی و فوتبال را دوست دارد.

It

یک شی، مکان یا حیوان

Look at this cat! It is so cute.

به این گربه نگاه کن! خیلی بامزه است.

We

گروهی که شما نیز جزئی از آن هستید

We are looking forward to the party tonight.

ما مشتاقانه منتظر مهمانی امشب هستیم.

You

گروهی از افراد که مخاطب شما هستند

You are the best friends in the world.

شما بهترین دوستان دنیا هستید.

They

گروهی از افراد که شما جز آنها نیستید

They all have blue eyes and blond hair.

همه آنها چشمان آبی و موهای بلوند دارند.

 

ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی در زبان انگلیسی جایگزین مفعول جمله می‌شوند؛ اما نسبت به نوع قبلی تفاوتی وجود دارد. ضمایر مفعولی را می‌توان به ضمایر مفعولی مستقیم (جایگزین مفعول مستقیم) و ضمایر مفعولی غیر مستقیم (جایگزین مفعول غیر مستقیم) تقسیم کرد.

مفعول مستقیم جمله اسمی است که به طور مستقیم تحت تاثیر فعل فاعل جمله قرار می‌گیرد؛ اما مفعول غیرمستقیم همان اسمی است که از مفعول مستقیم تاثیر می‌پذیرد. در جملات زیر برای درک این موضوع، مفعول مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب با رنگ‌های قرمز و آبی مشخص شده‌اند.

John gave me  a book.

جان یک کتاب به من داد.

She bought him  a gift.

او برایش یک هدیه خرید.

I sent them  a letter.

من به آنها یک نامه فرستادم.

در ادامه چند نمونه از نحوه استفاده از ضمایر مفعولی در جملات آورده شده است.

ضمایر مفعولی

جملات نمونه

معنی جمله

Me

help me lift the table.

به من کمک کن تا میز را بردارم.

You

I love you.

من به تو علاقمندم.

Him

I saw him at the mall yesterday.

من دیروز او را در مرکز خرید دیدم.

Her

My boss thinks very highly of her.

رئیس من در مورد او بسیار عالی فکر می‌کند.

It

The dog chased the ball, but didn't bring it back.

سگ توپ را تعقیب کرد؛ اما آن را پس نگرفت.

Us

They gave us a beautiful wedding gift.

آنها هدیه عروسی زیبایی به ما دادند.

You

We invited you to the party.

ما شما را به مهمانی دعوت کردیم.

Them

I gave them the keys

کلیدها را به آنها دادم.

 

ضمایر ملکی

اسم‌های ملکی کاملاً سرراست هستند. آنها نوعی از ضمایر محسوب می‌شوند که مالکیت چیزی را بیان می‌کنند و بیشتر برای جلوگیری از تکرار اسم‌ها یا کل عبارات به کار می‌روند. مثلاً به جای اینکه بگوییم Your cat is bigger than my cat (گربه‌تان از گربه من بزرگتر است.)؛ می‌توانیم بگوییم Your cat is bigger than mine (گربه‌تان از مال من بزرگتر است.) در این صورت با جایگزینی کلمه my cat با mine، از تکرار کلمه cat اجتناب می‌کنیم.

ضمایر ملکی

جملات نمونه

معنی جمله

Mine

My brother’s house is prettier than mine.

خانه برادرم از مال من زیباتر است.

Yours

My kids are better at math than yours.

بچه‌های من در ریاضی بهتر از مال شما هستند.

His

This is not my car. It’s his.

این اتوموبیل به من تعلق ندارد. مال اوست.

Hers

I took my friend to the party and she took hers.

من دوستم را به مهمانی بردم و او هم مال خودش را برد.

Its

The cat chased its tail for hours.

گربه ساعت‌ها دم خودش را تعقیب کرد.

Ours

That is your house, and this one is ours.

آن خانه شماست و این مال ماست.

Yours

We’ll call our parents, and you’ll call yours.

ما با والدین خود تماس می‌گیریم و شما با مال خودتان تماس می‌گیرد.

Theirs

The motorcycles are theirs.

موتور سیکلت‌ها به آنها تعلق دارند.

 

ضمایر زبان انگلیسی

 

ضمایر انعکاسی و تاکیدی

زبان انگلیسی ساده‌‌ترین و منطقی‌‌ترین توضیح در مورد ضمایر انعکاسی (Reflexive Pronouns) این است که آنها به خودشان منعکس می‌شوند. به عبارت دیگر آنها به فاعل جمله بر می‌گردند. به عنوان مثال:

ضمایر انعکاسی

جملات نمونه

معنی جمله

Myself

I'm going to treat myself to a nice dinner tonight.

من امشب قصد دارم با یک شام خوب از خودم پذیرایی کنم.

Yourself

You should be proud of yourself for all your hard work.

تو باید به خاطر تمام زحماتت به خودت افتخار کنی.

Himself

He hurt himself while playing basketball.

او هنگام بازی بسکتبال به خودش آسیب رساند.

Herself

She taught herself how to play the guitar.

او نحوه نواختن گیتار را به خودش یاد داد.

Itself

The cat cleaned itself after eating.

گربه بعد از غذا خودش را تمیز کرد.

Ourselves

We are going to challenge ourselves to run a marathon next year.

ما خودمان را برای دو ماراتن سال آینده به چالش خواهیم کشید.

Yourselves

You can help yourselves to some snacks in the kitchen.

شما می‌توانید به کمک خودتان میان وعده‌هایی را در آشپزخانه تهیه کنید.

Themselves

They need to take care of themselves before they can help others.

آنها قبل از اینکه بتوانند به دیگران کمک کنند باید از خودشان مراقبت کنند.

ممکن است ضمایر تاکیدی (Intensive Pronouns) نیز در ابتدا وحشتناک به نظر برسند؛ اما در اصل اینگونه نیستند. در واقع آنها دقیقاً مشابه نوع قبلی هستند اما وظیفه‌ای متفاوت در جمله دارند؛ زیرا فقط برای تأکید بر فاعل جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند. به مثال‌های زیر در این زمینه توجه کنید:

ضمایر تاکیدی

جملات نمونه

معنی جمله

Myself

I myself cannot believe that I accomplished this goal.

من خودم هم نمی‌توانم باور کنم که به این هدف دست پیدا کرده‌ام.

Yourself

You yourself said that you didn't want to come.

تو خودت گفتی که نمی‌خواهی بیایی.

Himself

He himself fixed the car's engine.

او خودش موتور اتوموبیل را درست کرد.

Herself

She herself prepared the dinner for the party.

او خودش شام را برای مهمانی آماده کرد.

Itself

The computer itself shut down because of a power outage.

کامپیوتر خودش به دلیل قطع برق خاموش شد.

Ourselves

We ourselves decided to take a day off.

ما خودمان تصمیم گرفتیم یک روز مرخصی بگیریم.

Yourselves

You yourselves should be proud of the progress you've made.

شما خودتان باید به پیشرفتی که کرده‌اید افتخار کنید.

Themselves

They themselves couldn't believe they had won the lottery.

آنها خودشان هم باورشان نمی‌شد در لاتاری برنده شده باشند.

 

 

انواع دیگر ضمایر زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی چهار نوع ضمیر دیگر نیز وجود دارند. هر چند اینها بسیار متفاوت از موارد قبلی هستند؛ اما کارشان جایگزین شدن به جای اسم در جمله است. بیایید به بررسی نقش هر کدام از آنها در جملات بپردازیم.

 • ضمایر اشاره (Demonstrative Pronouns) یعنی this (این)، that (آن)، these (اینها) و those (آنها) به یک شخص، شی یا مکان اشاره می‌کنند.

This is my car.

این ماشین من است.

That is yours.

آن مال شماست.

These are my shoes.

اینها کفش‌های من هستند.

Those are hers.

آنها مال او هستند.

 • ضمایر استفهامی (Interrogative Pronouns) کلمات پرسشی هستند که درباره افراد، چیزها یا مکان‌ها به طرح سوال می‌پردازند. از جمله آنها می‌توان به who (چه کسی)، what (چه چیزی)، which (کدام)، whom (چه کسی) و whose (مال چه کسی) اشاره نمود که در جملات نمونه زیر بهتر می‌توان نقش‌شان را درک کرد.

Who is your favorite musician?

نوازنده مورد علاقه‌تان کیست؟

What time is the meeting?

جلسه چه ساعتی است؟

Which movie do you want to watch?

کدام فیلم را می‌خواهید تماشا کنید؟

Whom did you invite to the party?

چه کسی را به مهمانی دعوت کردید؟

 • ضمایر نسبی (Relative Pronouns) کمی پیچیده‌تر هستند و قوانین زیادی دارند که باید آنها را به خاطر بسپارید. این ضمایر، یعنی who و whom (برای افراد)، that (برای افراد و اشیاء)، which (برای اشیاء و حیوانات) و whose (برای مالکیت) جهت اتصال اجزای جملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

The person who called earlier left a message.

شخصی که پیشتر تماس گرفته بود پیامی گذاشته است.

I don't know whom to ask for help.

نمی‌دانم از چه کسی کمک بخواهم.

This is the house whose roof needs to be repaired.

این همان خانه‌ای است که سقف آن نیاز به تعمیر دارد.

The book which I borrowed from the library was very interesting.

کتابی که از کتابخانه امانت گرفتم خیلی جالب بود.

The bike that I bought last week is already giving me problems.

دوچرخه‌ای که هفته پیش خریدم در حال حاضر برای من مشکل ایجاد می‌کند.

 • ضمایر نامعین (Indefinite Pronouns) از جمله any (هیچ)، anybody و anyone (هیچکس)، anything (هیچ چیز)، each (هر)، everybody و everyone (هر کس)، everything (هر چیز)، few (کمی)، many (زیاد)، both (هر دو)، nobody و none (هیچکس)، several (چندین)، some (تعدادی)، somebody و someone (برخی) صرفاً به اسم‌هایی اطلاق می‌شوند که در یک جمله، مجهول یا تعریف نشده باشند.

Someone left their jacket here.

برخی افراد ژاکتشان را اینجا گذاشته‌اند.

Anything is possible if you put your mind to it.

اگر ذهن خود را به آن معطوف کنید هر چیزی ممکن است.

Both of the books are good.

هر دو کتاب خوب هستند.

Many people enjoy hiking.

بسیاری از مردم از پیاده روی لذت می‌برند.

 • ضمایر متقابل (Reciprocal Pronouns) یعنی each other (همدیگر) و one another (یکدیگر) بیانگر رابطه بین دو نفر یا گروهی از افراد هستند.

We disputed with each other on various issues.

ما در مورد مسائل گوناگون با همدیگر اختلاف داشتیم.

Laws, like houses, lean on one another.

قوانین هم مانند خانه‌ها به یکدیگر وابسته‌اند.

 

They و Them به عنوان مفرد

در اینجا یک واقعیت جالب وجود دارد که با تمام قواعد دستوری که تاکنون در زبان انگلیسی آموخته‌اید، متفاوت است. با وجود اینکه ضمایر they و them جمع هستند؛ اما می‌توانند به صورت مفرد نیز مورد استفاده قرار بگیرند. این ضمایر به صورت گسترده‌ای در مکالمه و متون نوشتاری برای اشاره به اشخاص بدون توجه به جنسیت آنها به کار می‌روند. پس اگر جنسیت شخصی که به آن اشاره می‌کنید را نمی‌دانید؛ می‌توانید از they به صورت مفرد استفاده کنید.

فقط به یاد داشته باشید که حتی اگر از they برای اشاره به یک نفر استفاده کنید؛ همچنان باید در جمله یک فعل جمع را به کار بگیرید. به عنوان مثال می‌توانید بگویید:

When someone arrives at the airport, they should go directly to the baggage claim area.

وقتی شخصی به فرودگاه می‌رسد؛ باید مستقیماً به محل تحویل چمدان برود.

If a student needs extra help, they should speak with their teacher after class.

اگر دانش آموزی به کمک اضافی نیاز دارد؛ باید بعد از کلاس با معلم خود صحبت کند.

A person can become anything they want.

یک فرد می‌تواند به هر چیزیکه می‌خواهد تبدیل شود.

علاوه بر این شما می‌توانید از ضمایر they و them برای اشاره به شخصی استفاده کنید که دارای هویت جنسی مشخصی نیست.

 

کلام پایانی

تسلط بر استفاده از ضمایر، اهمیت زیادی در زمینه برقراری ارتباط درست در زبان انگلیسی دارد. زیرا استفاده از ضمایر به شما کمک می‌کند حس و حال بیشتری را به جملات خود اضافه کنید و دیگر در هنگام صحبت کردن مانند یک ربات به نظر نرسید.

در ضمن تسلط بر ضمایر به اندازه گسترش دایره واژگان انگلیسی شما اهمیت دارد. این کار به شما کمک می‌کند تا نسبت به سایر زبان آموزان انگلیسی متمایز شوید و مکالمات خود را بهتر کنید. همچنین اعتماد به نفس شما را در حین صحبت کردن نیز بالاتر می‌برد.