راهنمای استفاده از گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برای صحبت در مورد اتفاقات و رویدادهایی که از وقوع آنها گذشته است چند زمان ماضی وجود دارد که یکی از آنها گذشته کامل یا Past Perfect است. اگر تصور می‌کنید که این زمان گیج کننده است و نمی‌توانید آن را یاد بگیرید با ما همراه باشید تا راز و رمز آن را به شما یاد بدهیم. زیرا ما قصد داریم در این راهنمای جامع شبکه مترجمین راستین نحوه تشکیل ماضی بعید و نحوه استفاده از آن در زبان انگلیسی را به شما یاد دهیم. در ضمن با ذکر مثال‌های بی شمار یادگیری آن را برای شما ساده‌تر می‌کنیم. پس بیایید با هم شروع کنیم.

 

گذشته کامل در زبان انگلیسی چگونه تشکیل می شود؟

گذشته کامل در زبان انگلیسی از شکل گذشته ساده فعل کمکی have و اسم مفعول فعل اصلی تشکیل می‌شود. مثل حالت زیر

اسم مفعول + had + فاعل

When we arrived, she had already left.

وقتی ما رسیدیم او رفته بود.

در ادامه به نحوه تشکیل آن در جملات سوالی، مثبت و منفی می‌پردازیم.

جملات مثبت

فاعل + had + اسم مفعول فعل اصلی

I had eaten breakfast before I went to work.

قبل از اینکه سر کار بروم صبحانه خورده بودم.

جملات منفی

فاعل + had not + اسم مفعول فعل اصلی

He had not studied for the test, so he failed it

او برای آزمون مطالعه نکرده بود؛ به همین دلیل در آن مردود شد.

جملات سوالی

Had + فاعل + اسم مفعول فعل اصلی

Had you seen that movie before.

آیا قبلاً آن فیلم را دیده بودید؟

همانطور که می‌بینید برای تشکیل گذشته کامل به اسم مفعول (Past Participle) نیاز داریم که سومین فرم فعل است و در ستون سوم جدول افعال بی قاعده می‌آید. بهرحال به یاد داشته باشید که تشکیل Past Perfect مانند بسیاری دیگر از ساختارهای فعلی در زبان انگلیسی بسیار ساده است. اما چیزی که آن را سخت می‌کند زمان استفاده است. پس بیایید بیشتر به این موضوع بپردازیم.

 

نحوه استفاده از گذشته کامل در زبان انگلیسی

زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی برای توصیف یک عمل یا رویداد در گذشته که قبل از عمل یا رویداد دیگری رخ داده است مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نمونه‌های زیر توجه کنید.

جملات مثبت

I had already finished my homework before I went to the party.

قبل از رفتن به مهمانی، تکالیفم را تمام کرده بودم.

They had lived in Paris for five years before they moved to London.

آنها پنج سال قبل از نقل مکان به لندن، در پاریس زندگی کرده بودند.

He had read the book twice before the movie came out.

او قبل از اکران فیلم، دو بار کتاب آن را خوانده بود.

We had already eaten the cake before the guests arrived.

قبل از آمدن مهمان‌ها کیک را خورده بودیم.

She had visited that museum before, so she knew how to get there.

او قبلاً از آن موزه بازدید کرده بود؛ به همین دلیل می‌دانست چگونه به آنجا برود.

جملات منفی

She had not studied enough for the exam, so she failed it.

او به اندازه کافی برای امتحان مطالعه نکرده بود؛ به همین دلیل در آن مردود شد.

He had not seen that movie before, so they decided to watch it.

او قبلاً آن فیلم را ندیده بود؛ بنابراین آنها تصمیم به تماشا کردن آن گرفتند.

The store had not received the items, so they had to cancel the order.

فروشگاه کالاها را دریافت نکرده بود؛ بنابراین آنها مجبور به لغو سفارش شدند.

The team had not practiced enough, so they lost the game.

تیم به اندازه کافی تمرین نکرده بود؛ بنابراین بازی را باخت.

They had not cleaned the house before their friends arrived.

آنها قبل از آمدن دوستانشان، خانه را تمیز نکرده بودند.

جملات سوالی

Had you ever travelled abroad before that trip?

آیا قبل از آن سفر، هرگز به خارج از کشور سفر کرده بودید؟

Had she finished her work before the deadline?

آیا او قبل از موعد مقرر، کار خود را تمام کرده بودید؟

Had they seen that movie before?

آیا آنها آن فیلم را پیشتر دیده بودند؟

Had he eaten dinner before he went to the party?

آیا او قبل از رفتن به مهمانی، شام خورده بود؟

Had the company received the payment before the project was completed?

آیا شرکت قبل از تکمیل پروژه، پول را دریافت کرده بود؟

زمانی که از گذشته صحبت می‌کنید و می‌خواهید برای یک لحظه به قبل برگردید؛ می‌توانید از گذشته کامل استفاده کنید. شما با این کار نشان می‌دهید قبل از چیزی که در مورد آن صحبت می‌کنید اتفاق دیگری رخ داده است. شاید فهم این عبارت اندکی سخت باشد؛ پس بیایید با تحلیل یک متن کوتاه بیشتر به آن بپردازیم.

Yesterday I was talking with a woman at the bus station. At some point during our conversation, I realised that I had already talked to her before in the supermarket

دیروز در ایستگاه اتوبوس با خانمی صحبت می‌کردم. در جایی از مکالمه‌مان متوجه شدم که قبلاً در سوپرمارکت با او صحبت کرده بودم.

این متن کوتاه درباره اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده است (چون با yesterday شروع می‌شود). ما در مثال بالا، 3 فعل اصلی و متعاقب آن 3 عمل داریم که در گذشته انجام شده‌اند؛ یعنی صحبت کردن با یک زن، پی بردن به چیزی و ملاقات با یک زن.

حال سوال این است که ترتیب وقوع رخدادها چگونه است؟ به عبارت دیگر کدام یک از این سه فعل در گذشته برای اولین بار اتفاق افتاده است؟ بسیار ساده است: اولین رویدادی که رخ داده، اتفاقی است که توسط گذشته کامل توصیف شده است. چون در این متن می‌گوییم: اولین بار با آن زن در سوپرمارکت آشنا شدم. بعد از آن در ایستگاه اتوبوس با او شروع به گفتگو کردم و در حین صحبت لحظه‌ای متوجه شدم که قبلاً با او صحبت کرده‌ام. چند مثال زیر بیشتر این موضوع را برای شما روشن می‌کنند.

I realised I had left my phone at home when I arrived at the office.

وقتی به دفتر رسیدم متوجه شدم تلفنم را در خانه جا گذاشته‌ام.

The concert had started before we arrived at the venue.

کنسرت قبل از رسیدن ما به محل برگزاری، شروع شده بود.

She couldn't find her keys because she had dropped them somewhere else.

او نتوانست کلیدهایش را پیدا کند؛ زیرا قبلاً آنها را در جای دیگری انداخته بود.

They decided to cancel the trip because they had already spent all their money.

آنها تصمیم به لغو سفر گرفتند؛ زیرا قبلاً تمام پولشان را خرج کرده بودند.

He couldn't sleep because he had had too much coffee.

او چون قهوه زیادی خورده بود نمی‌توانست بخوابد.

I couldn't find the book because I had lent it to someone else.

من نتوانستم کتاب را پیدا کنم؛ چون آن را به شخص دیگری امانت داده بودم.

The house was messy because they had not cleaned it for weeks.

خانه بهم ریخته بود؛ چون هفته‌ها آن را تمیز نکرده بودند.

She felt guilty because she had forgotten her friend's birthday.

او احساس گناه می‌کرد زیرا روز تولد دوستش را فراموش کرده بود.

The road was closed because there had been an accident earlier.

جاده بسته بود چون قبلاً تصادفی در آن رخ داده بود.

 

گذشته کامل و شرطی نوع سوم

از Past Perfect در زبان انگلیسی برای تشکیل ساختار شرطی نوع سوم استفاده می‌شود. گذشته کامل در اصل به عنوان بخشی از یک جمله شرطی به کار می‌رود که به توصیف رویدادهای غیر واقعی، خیالی یا بعید در گذشته می‌پردازد. برای درک بیشتر این موضوع به چند مثال زیر توجه کنید.

جملات مثبت

If she had studied harder, she would have passed the exam.

اگر او بیشتر درس خوانده بود؛ امتحان را پاس می‌کرد.

If we had left earlier, we would have caught the train.

اگر زودتر رفته بودیم؛ قطار را می‌گرفتیم.

If they had invested in Bitcoin earlier, they would have made a lot of money.

اگر آنها زودتر روی بیت کوین سرمایه گذاری کرده بودند؛ پول زیادی به دست می‌آوردند.

If he had exercised more, he would have been healthier.

اگر او بیشتر ورزش کرده بود؛ بدن سالمتری می‌داشت.

If the weather had been better, we would have gone to the beach.

اگر هوا بهتر بود؛ به ساحل می‌رفتیم.

جملات منفی

If he hadn't missed the flight, he would have arrived on time.

اگر پرواز را از دست نداده بود؛ به موقع می‌رسید.

If they hadn't spent all their money, they would have been able to go on vacation.

اگر آنها تمام پول خود را خرج نکرده بودند؛ می‌توانستند به تعطیلات بروند.

If she hadn't been so careless, she wouldn't have lost her phone.

اگر اینقدر بی خیال نبود؛ گوشی‌اش را گم نمی‌کرد.

If we hadn't been stuck in traffic, we would have arrived on time.

اگر در ترافیک گیر نکرده بودیم؛ به موقع می‌رسیدیم.

If the restaurant hadn't been closed, we would have had dinner there.

اگر رستوران تعطیل نشده بود؛ شام را همانجا می‌خوردیم.

جملات سوالی

What would you have done if you had won the lottery?

اگر در قرعه کشی برنده شده بودی؛ چه کار می‌کردی؟

Where would you have gone if you had taken a gap year after college?

اگر یک سال از دانشگاه فاصله گرفته بودید؛ کجا می‌رفتید؟

Would he have passed the exam if he had studied harder?

آیا اگر بیشتر درس خوانده بود؛ امتحان را پاس می‌کرد؟

What would they have done differently if they had known the outcome?

اگر آنها نتیجه را می‌دانستند؛ چه کار متفاوتی انجام می‌دادند؟

If you had a time machine, where would you have travelled to?

اگر ماشین زمان داشتید؛ به کجا سفر می‌کردید؟

 

4 نکته مهم در مورد گذشته کامل زبان انگلیسی

در ادامه 4 نکته مهم را در مورد نحوه استفاده از گذشته کامل ذکر می‌کنیم.

 

1. گذشته کامل به همراه حروف ربط زمانی

شما معمولاً وقتی در زبان انگلیسی از حروف ربط زمانی مثل after (بعد)، as soon as (به محض)، once (یک بار) و when (زمانی) برای نشان دادن توالی رویدادها استفاده می‌کنید؛ گذشته کامل را به کار نمی‌گیرید.

After I finished my homework, I watched TV.

بعد از اینکه تکالیفم را تمام کردم تلویزیون تماشا کردم.

Once he ate breakfast, he left for work.

همینکه صبحانه‌اش را خورد، سر کار رفت.

After they finished the project, they submitted it to their supervisor.

پس از اتمام پروژه، آن را به سرپرست‌شان تحویل دادند.

 

2. گذشته کامل به همراه ... It Was The First / Second … That

معمولاً در زبان انگلیسی بعد از ... it was the first / second … that، گذشته کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

It was the first time I had ever flown on a plane, and I was nervous. I had no idea what to expect, but as soon as we took off, I realised it wasn't so bad.

اولین بار بود که با هواپیما پرواز می‌کردم و عصبی بودم. نمی‌‌دانستم باید انتظار چه چیزی را داشته باشم؛ اما به محض برخواستن هواپیما متوجه شدم که آنقدرها هم بد نیست.

It was the second time she had been to New York City, and she was excited to explore more of the city than she had on her first visit.

این دومین باری بود که او به شهر نیویورک می‌آمد و نسبت به اولین بازدیدش، به جستجوی شهر اشتیاق بیشتری داشت.

It was the third time he had failed the driving test, and he was starting to lose hope. He had studied hard and thought he had done well, but once again, he didn't pass.

این سومین باری بود که در امتحان رانندگی مردود می‌شد و کم کم امیدش را از دست می‌داد. با وجود اینکه خیلی مطالعه کرده بود و فکر می‌کرد خوب کار کرده است؛ اما باز هم قبول نشد.

همانطور که می‌بینید در هر یک از این مثال‌ها، از گذشته کامل برای نشان دادن این موضوع استفاده شده که عمل یا رویدادی قبل از زمان خاصی که ما به آن اشاره می‌کنیم (بار اول، دوم یا سوم) اتفاق افتاده است.

 

3. ادغام d با گذشته کامل

ادغام d در گذشته کامل غالباً برای نشان دادن had مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً این رویه در گفتار یا نوشتار غیر رسمی رایج است.

She’d already left by the time I got there.

وقتی به آنجا رسیدم، او رفته بود.

I'd already finished my homework before my friends came over.

من تکالیفم را قبل از آمدن دوستانم تمام کرده بودم.

They'd never seen such a beautiful sunset before.

آنها قبلاً هرگز چنین غروب زیبایی ندیده بودند.

 

4. گذشته کامل برای نشان دادن طول زمان

برای نشان دادن اینکه چیزی تا چه زمانی در گذشته ادامه پیدا کرده است، می‌توان از گذشته کامل استفاده کرد.

He had loved her for as long as he could remember, but she never felt the same way.

از زمانی که به یاد می‌آورد همیشه او را دوست داشته بود؛ اما او هرگز چنین احساسی نداشت.

They had owned that house for twenty years before they decided to sell it.

آنها بیست سال مالک آن خانه بودند تا اینکه تصمیم به فروش آن گرفتند.

We had been friends since childhood, but we drifted apart in our adult years.

ما از کودکی با هم دوست بودیم؛ اما در بزرگسالی از هم دور شدیم.

She had believed in ghosts for as long as she could remember, but she had never actually seen one.

او از زمانی که به یاد می‌آورد به ارواح اعتقاد داشت؛ اما هرگز یک روح واقعی را ندیده بود.

I had known her for ten years before she moved away.

من قبل از اینکه به آنجا نقل مکان کنم 10 سال بود که او را می‌شناختم.

 

کلام پایانی

اکنون شما به طور کامل با زمان گذشته کامل و نحوه استفاده از آن در زبان انگلیسی آشنا شده‌اید. حال دیگر نوبت تمرین فرا رسیده است. کافی است این بار که کتاب‌های انگلیسی را می‌خوانید و یا به فیلم‌ها و آهنگ‌های مرتبط گوش می دهید؛ به دنبال گذشته کامل باشید. در این صورت خیلی زود بر این اصل دستوری مهم مسلط می‌شوید.