تفاوت Advice و Advise؛ چه زمانی از آنها استفاده کنیم؟

انگلیسی یکی از دشوارترین زبان ها برای یادگیری است؛ زیرا تعداد کلماتی که دارای املای مشابه اما معانی متفاوت هستند، در آن بسیار زیاد است. یکی از راه‌های یادگیری معنای هر کدام از این واژگان، استفاده از فرهنگ لغت است؛ با این حال بعضی اوقات یکی بودن املا، فرد را در هنگام نوشتن به اشتباه می‌اندازد. دو کلمه Advice و Advise جزء این دسته از لغات هستند که تفاوت بین آنها معمولاً باعث سوءتفاهم می‌شود. از اینرو شبکه مترجمین راستین قصد دارد تا در این مطلب به سراغ این کلمات برود.

 

تفاوت معنایی بین Advice و Advise

هر چند کلمات Advice و Advise ممکن است شبیه به هم به نظر برسند؛ اما معنی و کاربرد آنها متفاوت است. اولی با C یک اسم است و به نظری اشاره دارد که ارائه شده و قابل تامل است؛ اما دومی با S بیانگر یک فعال است و به معنای ارائه نظر یا اظهار نظر می‌باشد. جدول زیر به شما در درک تمایز این دو کلمه کمک می‌کند.

  Advise Advice
معنی راهنمایی و مشاوره مشاوره و پیشنهاد دادن
کاربرد استفاده به عنوان اسم کاربرد به عنوان فعل

 

زمان استفاده از Advice

با توجه به جدول فوق می‌توان گفت هر زمانیکه به اسمی نیاز داشته باشید که یک پیشنهاد یا توصیه را توصیف کند؛ می‌توانید از کلمه advice استفاده کنید. هر چند تعریف فوق رایج‌ترین معنی این واژه است؛ اما براساس Word Reference چندین کاربرد کمتر متداول نیز برای این واژه وجود دارند که عبارتند از:

1. یک ارتباط به خصوص از راه دور که شامل اطلاعات باشد.

2. یک نوع اطلاع رسمی به ویژه در توافقات کاری.

با این حال در بیشتر موارد معنی اول مورد نظر است؛ زیرا دو معنی دیگر به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در هنگام استفاده از advice باید به خاطر داشته باشید که این واژه یک اسم غیرقابل شمارش است؛ یعنی می‌توان از آن بدون حرف تعریف استفاده کرد و نباید آن را به صورت جمع درآورد.

کلمه advice معمولاً به همراه افعال give ،take و follow مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال:

Could you please give me some advice about what I should study?

آیا درباره آنچه باید مطالعه کنم می‌توانید مرا راهنمایی بفرمایید؟

John would be less stressed if he followed Sue's advice.

اگر جان به توصیه‌های سو عمل کند؛ کمتر دچار استرس می‌شود.

John finally took Sue's advice and booked a vacation.

جان بالاخره توصیه سو را قبول کرد و مرخصی را ثبت نمود.

همچنین عبارت Free Advice به پیشنهاد یا نظری که خواسته نشده اما ارائه گردیده است، اشاره دارد. معمولاً والدین، دوستان و معلمان وقتی به این نتیجه می‌رسند شخصی که برایشان مهم است می‌خواهد تصمیم اشتباهی بگیرد؛ به او Free Advice ارائه می‌دهند.

 

شیوه بکارگیری Advise

هر زمان به فعلی نیاز داشته باشید که ارائه یک پیشنهاد یا نصیحت را به کسی توصیف کند؛ می‌توانید از advise استفاده کنید. این واژه به دو صورت فعل متعدی و لازم به کار برده می‌شود (به عبارت دیگر می‌توان آن را با یا بدون مفعول مستقیم به کار برد). دو مثال زیر کاربرد advise را به ترتیب به عنوان فعل متعدی و لازم نشان می‌دهند.

John's doctor advised him to avoid sugar and alcohol.

دکتر جان به او توصیه کرد تا از شکر و الکل دوری کند.

John will act as his doctor advises.

جان مطابق توصیه های پزشکش عمل خواهد کرد.

در فرهنگ لغت مریام وبستر آمده که کلمه advise توسط زبان انگلیسی میانه در قرن چهاردهم از کلمه آنگلو - فرانسوی aviser (که خود از avis به معنی نظر آمده) وام گرفته شده است. همچنین به طور خاص می‌تواند به معنای هشدار دادن به کسی (یعنی توصیه در مورد عواقب) یا آگاه کردن کسی (دادن اطلاعات به کسی یا مطلع کردن او) باشد.

 

دیگر Advice و Advise را با هم اشتباه نگیرید

Advice یک اسم (شی) است؛ ولی Advise یک فعل (اقدام یا عمل) می‌باشد. این کلمات معمولاً به اشتباه به جای هم مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در حالیکه معانی آنها متفاوت است. کلمه Advice اغلب برای توصیف عمل مشاوره دادن به کسی در مورد کاری که باید انجام دهد به کار می‌رود؛ اما واژه Advise معمولاً برای توصیه به انجام کاری استفاده می‌شود.